Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili

3.465.618
11.465
ton emisií CO₂
0022929,017
MWh

Osvetlenie škôl a telocviční

Množstvo vedeckých štúdii potvrdilo, že odborne navrhnuté riešenia osvetlovacej sústavy s použitím moderných, ekologických svietidiel zlepšuje celkovú koncentráciu a výkon študentov a podporuje zdravé prostredie školy. Pri návrhu modernizácie osvetlenia je dôležité brať do úvahy dôležité faktory ako ergonómia a vizuálna pohoda, vnímanie a sústredenosť, ekológia a úspora energií.

V neposlednom rade je otázka financovania veľa krát rozhodujúcim bodom, ktorý Vám vieme poskytnúť v rámci nášho komplexného projekčného riešenia bezúročne.

ZŠ J.G. TAJOVSKÉHO SENEC

LED osvetlenie telocvične

 • Dosiahnutá úspora: 53 %
 • Finančná úspora: 1.347 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 2.655 kg
 • Návratnosť investície: 1 rok 1 mesiac
 • Realizácia: 2014
Zobraziť viac

ZŠ PAVLA MARCELYHO BRATISLAVA

LED modernizácia osvetlenia v telocvični

 • Dosiahnutá úspora: 63 %
 • Finančná úspora: 1.329 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 3.445 kg
 • Návratnosť investície: 4 roky 8 mesiacov
 • Realizácia: 2016
Zobraziť viac

ZŠ NA DOLINÁCH TRENČÍN

LED Modernizácia osvetlenia v budove telocvični vrátane elektrorozvodov

 • Dosiahnutá úspora: 76 %
 • Finančná úspora: 5.400 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 4.450 kg
 • Realizácia: 2016
Zobraziť viac

ZŠ VAJANSKÉHO MODRA

Osvetlenie základnej školy

 • Dosiahnutá úspora: 35 %
 • Finančná úspora: 1.484 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 2.529 kg
 • Realizácia: 2015
Zobraziť viac

ZŠ MATEJA BELA ŠAMORÍN

Osvetlenie základnej školy

 • Dosiahnutá úspora: 57 %
 • Finančná úspora: 2.279 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 9.599 kg
 • Návratnosť investície: 4 roky 2 mesiace
 • Realizácia: 2015
Zobraziť viac

ZŠ KUPECKÉHO PEZINOK

LED osvetlenie telocvične

 • Dosiahnutá úspora: 90 %
 • Finančná úspora: 3.800 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 11.000 kg
 • Návratnosť investície: 1 rok 5 mesiacov
 • Realizácia: 2013
Zobraziť viac

ZŠ PAVLA MARCELYHO BRATISLAVA

LED modernizácia osvetlenia v jedálni

 • Dosiahnutá úspora: 81 %
 • Finančná úspora: 346 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 1.152 kg
 • Realizácia: 2017
Zobraziť viac

ZŠ DR. V. CLEMENTISA TISOVEC

LED modernizácia osvetlenia vo veľkej a malej telocvični

 • Dosiahnutá úspora: 82 %
 • Finančná úspora: 3.331 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 10.240 kg
 • Návratnosť investície: 3 roky 1 mesiac
 • Realizácia: 2016
Zobraziť viac

ZŠ MATEJA BELA ŠAMORÍN

Návrh dizajnového osvetlenia v jedálni ZŠ

 • Realizácia: 2016
Zobraziť viac

ZŠ MÁTYÁSA KORVÍNA ŠAMORÍN

LED osvetlenie telocvične

 • Dosiahnutá úspora: 65 %
 • Finančná úspora: 2.967 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 7.968 kg
 • Návratnosť investície: 3 roky 2 mesiace
 • Realizácia: 2015
Zobraziť viac

ZŠ NOVÁ DEDINKA

Osvetlenie základnej školy

 • Dosiahnutá úspora: 40 %
 • Finančná úspora: 981 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 3.000 kg
 • Návratnosť investície: 3 roky 3 mesiace
 • Realizácia: 2013
Zobraziť viac

ZŠ MATEJA BELA ŠAMORÍN

LED osvetlenie telocvične

 • Dosiahnutá úspora: 66 %
 • Finančná úspora: 1.296 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 3.840 kg
 • Návratnosť investície: 5 rokov
 • Realizácia: 2015
Zobraziť viac