Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili

10.691.532
42.261
ton emisií CO₂
0084522,454
MWh

MESTO MALACKY
Komplexná modernizácia verejného osvetlenia - II. etapa

Pokročilý LED systém s bezdrôtovým riadením Citylight

49 %
450.871 kWh
188.060 kg CO₂
12 rokov 6 mesiacov
74.449  €

Projektové riešenie

 • LED systém PHILIPS Iridium 3. generácie
 • Teplota farieb 4000K (Neutral white)
 • Index podania farieb CRI 80+
 • LED systém PHILIPS Townguide
 • Teplota farieb 4000K (Neutral white)
 • Index podania farieb CRI 80+
 • Bezdrôtový riadiaci systém svietidiel CITYLIGHT použitý aj vo svietidlách aj v rozvádzačoch
 • Rekonštrukcia výložníkov a konzol

Pôvodný systém osvetlenia

  • Vysokotlaková sodíková výbojka 70W - 100W
  • Výbojka ortuťová 125W
  • Absencia riadiaceho systému osvetlenia
  • Po svojej dobe životnosti
  • Nesplnené normy STN

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 49 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 60.179 € ročne!

Náklady na údržbu sa znížili o 14.270 € ročne.

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 188.060 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 9403 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 12 rokov 6 mesiacov.