Návrh osvetlovacej sústavy

Projekčný tím ECO-LOGIC je pripravený podať pomocnú ruku a naši kvalifikovaní odborníci na osvetlenie vypracujú ucelený návrh riešenia nového osvetlenia, alebo úspornej modernizácie s použitím vhodného typu úsporných, overených a kvalitných LED svietidiel renomovaných európskych výrobcov. Postup je komplexný a obsahuje nasledujúce body:

- Základným prvkom celého projektu je správna analýza a pochopenie požiadavky klienta na projekt osvetlenia.
Úvodné stretnutie slúži na detailnú analýzu zámeru, na základe ktorého sa zrealizuje svetelno-technická obhliadka konkrétneho objektu.
- Zrealizovaná svetelno-technická obhliadka spolu s údajmi ako je počet hodín svietenia a cena za elektrickú energiu sú kľúčovými vstupnými informáciami pre náš obchodný ako aj projekčný tím, ktoré sa spoločne podielajú na celom procese návrhu.
- Samotný návrh LED osvetlenia vytvára ucelený obraz modernizovanej osvetlovacej sústavy, vrátane relevantných výstupných informácii ako:
: vizualizácia objektu s pôvodným osvetlením
: vizualizácia objektu s navrhnutým LED osvetlením
: rozmiestnenie svietidiel
: svetelná výška osvetlovacích telies
: priemerná intenzita osvetlenia (lux)
: najnižšia intenzita osvetlenia (lux)
: najvyššia intenzita osvetlenia (lux)
: rovnomernosť osvetlenia
: oslenenie (UGR)
: normové zatriedenie modernizovaného objektu


Každému nášmu klientovi je poskytovaný individuálny prístup, čoho výsledkom je najvhodnejšie komplexné riešenie osvetlenia.

Máme skúsenosti so širokým spektrom rôznorodých projektov osvetlenia ako interiérové, bytové a dekoratívne osvetlenie, výrobné haly, sklady, verejné osvetlenie, školské prevádzky, exterierové a interiérové športoviská, hotelové komplexy, parkovacie domy a vonkajšie parkoviská, primárne, produktové a akcentné osvetlenie v obchodných prevádzkach a predajniach, administratívne a kancelárske priestory, sociálne zariadenia, reklamné nosiče, fasády a iné. 

Vieme ponúknuť jedinečné riešenie modernizácie osvetlenia pre vysoko špecifické typy objektov ako výrobné a priemyselné haly s vysokou prevádzkovou teplotou, chladené a mraziace sklady, sklady potravín, športoviská s intenzitou osvetlenia pre splnenie noriem pre prenos video v kvalite FullHD, obrazy a artefakty v galériách, verejné osvetlenie s inteligentným riadiacím systémom, vodné elektrárne, čerpacie stanice, jaskyne, alebo aj potraviny so zvýraznenou čerstvosťou a sýtosťou farieb.

Našou prioritou je pomer energetickej efektívnosti k ekonomickej stránke celého projektu.


Návrh a realizácia osvetlenia Podzemného Parkoviska
Nákupné centrum AUPARK Bratislava | klient UNIBAIL RODAMCO

 

Návrh a realizácia asymetrického LED osvetlenia
Centrálne parkovisko kontajnerov | klient KIA MOTORS SLOVAKIA