Verejné osvetlenie

Projekty LED modernizácie verejného osvetlenia potrebujú vysoko sofistikované a zodpovedné riešenia, ktoré musia spľňať všetky predpísané normy ako aj kvalitatívne štandardy, ktoré v konečnom dôsledku vytvárajú večernú a nočnú atmosféru mesta, alebo obce.
Okrem vyšie popísaného je kľúčové, aby nová osvetlovacia sústava verejného osvetlenia prinášala úspory aj v praxi a nie len na papieri. 
Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby samospráva mala istotu, že zvolené LED svietidlá sú overené rokmi a početnými inštaláciami celosvetovo, inak hrozí pre mesto ekonomické fiasko.

Naše projekty pracujú so špičkovými LED svietidlami renomovaných európskych značiek, ako je Indal, Philips, Thorn, alebo Shreder, ktoré v sučasnej dobe prevádzkujú viac ako 200.000 inštalovaných LED svietidiel, počnúc rokom 2007. Striktne odmietame akékoľvek čínske výrobky, ktoré nedokážu garantovať ani základné svetelno-optické parametre a sú pre samosprávy doslova nebezpečné.