Prefinancovanie projektu

Celý projekt modernizácie osvetlenia bez vstupných investícii?

Našim klientom ponúkame jedinečnú službu v podobe zabezpečenia 100% prefinancovania celého projektu, vrátane inštalačných prác, založeného na mechanizme splácania z dosiahnutých úspor na elektrickej energii a údržbových nákladoch!

 

 

 

Financovanie pre samosprávy


Možnosti financovania sú nasledovné:

 • Investičným úverom od partnerskej banky - Slovenská Sporiteľňa, alebo VÚB
  Samospráve sa poskytne úver vo 100% výške investície, ktorý je následne splácaný z dosiahnutých úspor.
  Verejné osvetlenie zostáva naďalej v správe obce, mesta. 
   
 • Koncesiou
  Koncesionár zrealizuje projekt na vlastné náklady, pričom samospráva spláca koncesionárovi dielo z dosiahnutých úspor.
  Verejné osvetlenie prechádza pod prenesenú správu koncesionára počas doby trvania koncesného vzťahu, štandardne 15 rokov. 
   
 • Dodávateľským úverom
  Dodávateľ zrealizuje projekt na vlastné náklady, následne samospráva spláca dodávateľovi dielo podľa stanoveného splátkového kalendára, ktorý je nastavený ako splácanie z dosiahnutých úspor. Verejné osvetlenie zostáva naďalej v správe obce, mesta. 

 

 

Máme cenné skúsenosti s každým modelom financovania a radi Vám poskytneme odbornú konzultáciu a následne zabezpečíme celý proces prípravy projektu na kľúč. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie ohľadom komplexného financovania vrátane získania 20% grantu z úverovej linky Munseff:

Dušan Kozic
konateľ
0903 581 869
kozic@ecologic.sk 
       


 

 
 
 

 

Financovanie pre spoločnosti

Sme skúseným partnerom pre radu významných spoločností, ktoré úspešne prevádzkujú moderné a úsporné LED osvetlenie.
Okrem komplexného projekčného riešenia modernizácie osvetlenia ponúkame našim klientom aj službu 100% prefinancovania celého projektu cez náš firemný finančný mechanizmus - ecoFinance  


- Žiadne úverové zaťaženie rozpočtu
- Odľahčená administratívna záťaž
- Výhodné úrokové sadzby
- Flexibilná doba splácania 

 


Vďaka 100% prefinancovaniu celého projektu nie je úverovo zaťažený rozpočet spoločnosti.
Investícia je splácaná prostriedkami, ktoré sa šetria samotnou prevádzkou technológie, teda ušetrenými financiami na elektrickú energiu a údržbu. Samozrejmosťou je možnosť flexibilnej doby splácania, resp. kratšej ako je reálna návratnosť investície.


Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie ohľadom komplexného financovania našich energeticky úsporných projektov
:


Ľuboš Kozic
obchodný riaditeľ
0914 326 742
lubos.kozic@ecologic.sk


  

 

 

Detailnú prípadovú štúdiu jedného z našich úspešných projektov, ktoré sú v súčasnej dobe financované z dosiahnutých úspor si môžete stiahnúť tu: