Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili

3.202.804
10.594
ton emisií CO₂
0021188,928
MWh

ZF BOGE ELASTMETALL SLOVAKIA, a.s.
LED osvetlenie parkoviska

Realizácia LED osvetlenia parkoviska pre zamestnancov spoločnosti ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.

54 %
6.000 kWh
3.000 kg CO₂
275  €

Poskytnuté služby