Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili

2.801.959
9.151
ton emisií CO2
0018302,418
MWh

ZF BOGE ELASTMETALL SLOVAKIA, a.s.
LED osvetlenie parkoviska

Realizácia LED osvetlenia parkoviska pre zamestnancov spoločnosti ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.

54 %
6.000 kWh
3.000 kg CO₂
275  €