Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili

3.465.618
11.465
ton emisií CO₂
0022929,016
MWh

Verejné osvetlenie

Kvalitu životného prostredia miest a obcí ovplyvňuje viacero faktorov.

Verejné osvetlenie je jeden z najdôležitejších.

Správne osvetlenie zvyšuje bezpečnosť, zatraktívňuje večernú atmosféru a celkovo prispieva k energetickej a ekonomickej úspore prevádzkových nákladov samosprávy.

MESTO SENEC

Komplexná LED modernizácia verejného osvetlenia

 • Dosiahnutá úspora: 63 %
 • Finančná úspora: 99.102 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 100.000 kg
 • Návratnosť investície: 8 rokov
 • Realizácia: 2013
Zobraziť viac

MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Komplexná LED modernizácia verejného osvetlenia

 • Dosiahnutá úspora: 65 %
 • Finančná úspora: 179.335 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 106.311 kg
 • Návratnosť investície: 5 rokov 9 mesiacov
 • Realizácia: 2016
Zobraziť viac

MESTO TRENČÍN

Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia v meste Trenčín

 • Dosiahnutá úspora: 85 %
 • Finančná úspora: 19.454 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 58.900 kg
 • Realizácia: 2015
Zobraziť viac

MESTO MALACKY

Komplexná modernizácia verejného osvetlenia - 1.etapa

 • Dosiahnutá úspora: 68 %
 • Finančná úspora: 10.780 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 14.142 kg
 • Realizácia: 2016
Zobraziť viac

MESTO ŠAĽA

2.etapa komplexnej modernizácie verejného osvetlenia

 • Dosiahnutá úspora: 74 %
 • Finančná úspora: 21.500 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 35.800 kg
 • Návratnosť investície: 6 rokov 1 mesiac
 • Realizácia: 2015
Zobraziť viac

OBEC MACHULINCE

Komplexná LED modernizácia verejného osvetlenia

 • Dosiahnutá úspora: 44 %
 • Finančná úspora: 3.821 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 7.500 kg
 • Návratnosť investície: 15 rokov
 • Realizácia: 2014
Zobraziť viac

OBEC VEĽKÉ BIEROVCE

Komplexná LED modernizácia verejného osvetlenia

 • Dosiahnutá úspora: 71 %
 • Finančná úspora: 3.550 EUR ročne
 • Návratnosť investície: 10 rokov 8 mesiacov

SOŠ HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU

LED osvetlenie verejného priestranstva

 • Dosiahnutá úspora: 44 %
 • Úspora emisií CO₂: 3.100 kg
 • Realizácia: 2014
Zobraziť viac