Vnútorné osvetlenie

LED Svietidlá pre vnútorné aplikácie ponúkajú široké možnosti úspornej modernizácie s prijateľnou dobou návratnosti investície.
Riešenia sú rozdelené podľa typu využitia do štyroch základných kategorií.

Priemyselné LED osvetlenie dokáže priniesť najvyšie úspory na elektrickej energií a prevádzkových nákladov a to z dôvodu najdlhšej doby prevádzky a súčasných svietidiel, ktoré vačšina výrobných a skladových priestorov využíva.

Pre osvetlenie kancelárskych a administratívnych priestorov je popri zaujímavých úsporách dôležité zohľadniť celkový vzhľad priestoru, ako aj kvalitu svetla a očný komfort užívateľa. LED svietidlá, navrhnuté do kancelárskych priestorov spĺňajú najprísnejšie štandardy ako presné a stále podanie chromatickosti, vysoký index podania farieb a oslnenie v predpísanej norme.  

Obchodné a predajné miesta vyžadujú vysoko špecifické riešenia LED osvetlenia. Zákazník sa musí citíť v prevádzke čo najpríjemnejšie a osvetlenie je bezpochýb jeden z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú nákupnú pohodu zákazníka a tým sa zvyšuje úspešnosť spokojného nákupu.

Elegantné, ale zároveň úsporné a bezpečné LED reflektory, využívajúce najnovšie technológie na poli LED, dokážu priniesť doteraz nepoznané výhody. Produkty, ktoré pod osvetlením pôsobia naturálne, čerstvo a kvalitne, dokážu prilákať viac zákazníkov, ako čokoľvek iné.
Úspory na elektrickej energií viac ako 50%, zníženie zátaže klimatizácie vďaka absencií produkovaného tepla LED zdrojom, extrémne vysoké podanie farieb (až 97 CRI) sú len niektoré z hlavných výhod nášho riešenia.