Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili 

8.442.862
28.490
ton emisií CO₂
0056980,933
MWh

BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM C.S. LEWISA
LED osvetlenie recepcie

Návrh a dodanie LED osvetlenia vrátane časového spínania podsvietenia recepcie

Projektové riešenie

  • Track systém hlavného osvetlenia - možnosť variability
  • Podsvietenie recepcie výkonným LED pásom v hliníkovom profile
  • Funkcia časového spínania
  • Automatické vypnutie - zapnutie podsvietenia
  • Dlhá životnosť LED technológie

Pôvodný systém osvetlenia

    • Osvetlenie stolnými lampami
    • Absencia hlavného osvetlenia