Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili

3.275.658
10.857
ton emisií CO₂
0021713,557
MWh

Priemyselné osvetlenie hál a skladov

Osvetlenie výroby a skladov má viacero špecifických faktorov, ktoré je nevyhnutné správne zohľadniť pri návrhu a výbere osvetlenia. Charakter činnosti, prísun prirodzeného svetla, povrch stien a podlahy, pohyb osôb, umiestnenie strojového parku sú len niektoré z nich.
Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby bol nový alebo modernizovaný systém osvetlenia navrhnutý odborne s použitím špičkových svietidiel. 

 

MÄSOKOMBINÁT NORDSVIT

LED osvetlenie výrobných a skladových priestorov

 • Dosiahnutá úspora: 50 %
 • Finančná úspora: 11.456 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 57.280 kg
 • Návratnosť investície: 2 roky 11 mesiacov
 • Realizácia: 2017
Zobraziť viac

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie

LED modernizácia osvetlenia v skladovej hale

 • Dosiahnutá úspora: 64 %
 • Finančná úspora: 24.000 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 80.000 kg
 • Návratnosť investície: 3 roky 5 mesiacov
 • Realizácia: 2017
Zobraziť viac

BENCROS

LED modernizácia osvetlenia vo výrobnej hale

 • Dosiahnutá úspora: 69 %
 • Finančná úspora: 14.000 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 35.000 kg
 • Návratnosť investície: 2 roky 6 mesiacov
 • Realizácia: 2016
Zobraziť viac

ŽOS TRNAVA

LED osvetlenie výrobnej haly

 • Dosiahnutá úspora: 50 %
 • Finančná úspora: 30.872 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 244.000 kg
 • Návratnosť investície: 3 roky 6 mesiacov
 • Realizácia: 2013
Zobraziť viac

JOHNS MANVILLE SLOVAKIA a.s.

LED Osvetlenie výrobnej a skladovej haly

 • Dosiahnutá úspora: 67 %
 • Finančná úspora: 7.736 EUR ročne
 • Návratnosť investície: 2 roky 1 mesiac

ETI ELB s.r.o.

LED osvetlenie výrobnej haly

 • Dosiahnutá úspora: 59 %
 • Finančná úspora: 6.734 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 18.676 kg
 • Návratnosť investície: 3 roky 2 mesiace
 • Realizácia: 2014
Zobraziť viac

RYBA ŽILINA

LED osvetlenie skladových hál

 • Dosiahnutá úspora: 50 %
 • Finančná úspora: 15.000 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 60.500 kg
 • Návratnosť investície: 3 roky 8 mesiacov
 • Realizácia: 2015
Zobraziť viac

BC TORSION, s.r.o.

Osvetlenie výrobnej haly

 • Dosiahnutá úspora: 12 %
 • Finančná úspora: 182 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 1.000 kg
 • Realizácia: 2014
Zobraziť viac

BLUEPACK s.r.o.

LED osvetlenie výrobnej haly

 • Dosiahnutá úspora: 69 %
 • Finančná úspora: 3.817 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 15.000 kg
 • Návratnosť investície: 3 roky
 • Realizácia: 2014
Zobraziť viac

PROTETIKA TRADE a.s.

Osvetlenie skladovej haly

 • Dosiahnutá úspora: 67 %
 • Finančná úspora: 12.620 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 116.000 kg
 • Návratnosť investície: 2 roky 1 mesiac
 • Realizácia: 2013
Zobraziť viac

ZEOCEM

LED osvetlenie skladu

 • Dosiahnutá úspora: 78 %
 • Finančná úspora: 1.805 EUR ročne
 • Úspora emisií CO₂: 8.000 kg
 • Návratnosť investície: 1 rok 2 mesiace
Zobraziť viac

LOMAN s.r.o.

Osvetlenie výrobnej haly

 • Dosiahnutá úspora: 38 %
 • Finančná úspora: 1.266 EUR ročne
 • Návratnosť investície: 3 roky