Until now, we saved our clients  Quick contact

11.848.564
40.491
Tons of emissions CO₂
0080981,259
MWh

Projektovanie infraštruktúry nabíjacích staníc​

Vypracovanie projektovej dokumentácie výstavby nabíjacích staníc ​

Projektovanie infraštruktúry nabíjacích staníc​

Vypracovanie projektovej dokumentácie návrhu výstavby infraštruktúry nabíjacích staníc na území samosprávy.​

Projektová dokumentácia obsahuje všetky potrebné časti pre bez problemovú realizáciu diela:​

  • Technická správa​
  • Špecifikácia použitých zariadení
  • Detailný rozpočet a výkaz výmer investície​
  • Situácie so zákresom výstavby zariadení​
  • Schéma zapojenia zariadení a rozvádzača​
  • Protokol o určení vonkajších vplyvov​

Počas projekcie zabezpečujeme nevyhnutný proces inžinieringu a vytýčenie inžinierských sietí, tak aby finálna dokumentácia nebola v kolízii s okolitými sieťami a bola v súlade s normami STN.

I'm interested in the service

A satisfied client is our priority

Carrefour The new solution from ECO-LOGIC has brought us a reduction in consumption and a reduction in the number of light points. Luminaires illuminate mainly goods, which makes it more attractive.
Kia Uniform area illumination, increased working comfort and safety and significant savings on electricity and maintenance costs.
Geox We were looking for a solution to reduce operating costs while maintaining the quality of lighting as we have had so far. The solution in LED technology was the right decision.
EXI Despite increasing the intensity and quality of lighting, we managed to achieve savings of over 60%.
ZF The result is more than positive. The LED technology installed in the operation makes it possible to save energy as well as maintenance costs
Mesto Senec SENEC MODERNIZATION PROJECT RECEIVES INTERNATIONAL LED CITY OF 2014 AWARD IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE !