Until now, we saved our clients 

9.979.596
33.914
Tons of emissions CO₂
0067828,524
MWh

Financovanie projektu

Aj napriek tomu, že projekt dáva po všetkých stránkach zmysel, vieme, ako je ťažké vyčleniť na novú investíciu potrebné financie. Projekt vždy pripravujeme a zohľadňujeme v zmysle vašich finančných možností. 

 


Zároveň dôkladne sledujeme aktuálne schémy a mechanizmy dotácii, grantov a fondov, ktoré sa v prípade možnosti zapracujú do celkového finančného konceptu projektu. Dôležité je nájsť riešenie, ktoré bude pre Vás akceptovatelné.

 


V prípade priaznivej doby návratnosti investície bude splátkový kalendár s mesačnou splátkou, ktorá nebude prevyšovať súčasnú mesačnú platbu za elektrickú energiu a údržbu. V prípade nutnosti rozsiahlejšej rekonštrukcie, alebo dlhej doby návratnosti investície bude splátkový kalendár prispôsobený finančným možnostiam mesta.
  

Said about us

We'd love to talk to you about the service Financovanie projektu

Are you ready for perfect, economical and intelligent LED lighting? Great!
We are here to answer any questions you might have about LED lighting.

Let's consult my project

A satisfied client is our priority

Carrefour The new solution from ECO-LOGIC has brought us a reduction in consumption and a reduction in the number of light points. Luminaires illuminate mainly goods, which makes it more attractive.
Kia Uniform area illumination, increased working comfort and safety and significant savings on electricity and maintenance costs.
Geox We were looking for a solution to reduce operating costs while maintaining the quality of lighting as we have had so far. The solution in LED technology was the right decision.
EXI Despite increasing the intensity and quality of lighting, we managed to achieve savings of over 60%.
ZF The result is more than positive. The LED technology installed in the operation makes it possible to save energy as well as maintenance costs
Mesto Senec SENEC MODERNIZATION PROJECT RECEIVES INTERNATIONAL LED CITY OF 2014 AWARD IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE !

Service provided for projects

LED modernization of public lighting

TOWN OF SENEC

LED modernization of public lighting

63 %
99.102 EUR yearly
100.000 kg CO₂
8 years
Show more
LED illuminance of industrial hall

ŽOS TRNAVA, a.s.

LED illuminance of industrial hall

50 %
30.872 EUR yearly
244.000 kg CO₂
3 years 6 months
Show more
LED lighting modernization in AXA Arena

National Tennis Center in Bratislava

LED lighting modernization in AXA Arena

71 %
23.472 EUR yearly
108.665 kg CO₂
3 years 7 months
Show more
LED lighting modernization in the training hall of hockey stadium

MBB a.s.

LED lighting modernization in the training hall of hockey stadium

76 %
4.769 EUR yearly
22.517 kg CO₂
6 years 5 months
Show more
Modernization of LED illuminance in the gym

ZŠ Mátyása Korvína Šamorín

Modernization of LED illuminance in the gym

65 %
2.967 EUR yearly
7.968 kg CO₂
3 years 2 months
Show more
LED modernization of illuminance in the gym

ZŠ Mateja Bela Šamorín

LED modernization of illuminance in the gym

66 %
1.296 EUR yearly
3.840 kg CO₂
5 years
Show more
LED comprehensive upgrading of the public lighting - Stage 1

CITY OF BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

LED comprehensive upgrading of the public lighting - Stage 1

65 %
115.000 EUR yearly
106.311 kg CO₂
8 years 8 months
Show more
Modernization of illuminance in elementary school

ELEMENTARY SCHOOL MATEJ BEL ŠAMORIN

Modernization of illuminance in elementary school

57 %
2.279 EUR yearly
9.599 kg CO₂
4 years 2 months
Show more