Until now, we saved our clients 

16.489.041
64.904
Tons of emissions CO₂
0129808,357
MWh

Analýza a meranie kvality elektrickej siete

Analýza a meranie kvality elektrickej siete odhalí neprieaznivé hodnoty, ktoré môžu predstavovať riziko poškodenia elektrických zariadení, alebo dokonca ich výpadok. 

Ak má Vaša elektrická sústava problém, potrebujete ho bezodkladne nájsť.

S použtím nášho profesionálneho kalibrovaného trojfázového analyzátora Vám dokážeme zachytiť rýchle hodnoty RMS pre zobrazenie každého priebehu na elektrickej sieti.

Následne získame detailný prehľad o zmenách harmonického napätia, prúdu, frekvencie, spotreby, kmitania a nevyváženosti fáz, ako aj:

- Účinnosti meniča energie

- Finančného vyjadrenia spotreby energie - výpočet fiškálnych na energiu plytvanú v dôsledku zlej kvality elektrickej siete

- Energetického zhodnotenia

 

Výstupom merania je spracovaný protokol, ktorý okrem diagnostiky vyššie popísaných veličín obsahuje aj:

- Odpoúčaný rozsah opatrení na odstránenie nežiadúcich stavov v sieti

- Detailnú analýzu stavu elektrickej siete

- Analýza výskytu nežiadúcich vyšších harmonických frekvencií 

- Opatrenia na kompenzáciu jalového výkonu

Said about us

We'd love to talk to you about the service Analýza a meranie kvality elektrickej siete

Are you ready for perfect, economical and intelligent LED lighting? Great!
We are here to answer any questions you might have about LED lighting.

Let's consult my project

A satisfied client is our priority

Carrefour The new solution from ECO-LOGIC has brought us a reduction in consumption and a reduction in the number of light points. Luminaires illuminate mainly goods, which makes it more attractive.
Kia Uniform area illumination, increased working comfort and safety and significant savings on electricity and maintenance costs.
Geox We were looking for a solution to reduce operating costs while maintaining the quality of lighting as we have had so far. The solution in LED technology was the right decision.
EXI Despite increasing the intensity and quality of lighting, we managed to achieve savings of over 60%.
ZF The result is more than positive. The LED technology installed in the operation makes it possible to save energy as well as maintenance costs
Mesto Senec SENEC MODERNIZATION PROJECT RECEIVES INTERNATIONAL LED CITY OF 2014 AWARD IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE !