Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili

12.526.182
49.696
ton emisií CO₂
0099392,980
MWh

Analýza a meranie kvality elektrickej siete

Analýza a meranie kvality elektrickej siete odhalí neprieaznivé hodnoty, ktoré môžu predstavovať riziko poškodenia elektrických zariadení, alebo dokonca ich výpadok. 

Ak má Vaša elektrická sústava problém, potrebujete ho bezodkladne nájsť.

S použtím nášho profesionálneho kalibrovaného trojfázového analyzátora Vám dokážeme zachytiť rýchle hodnoty RMS pre zobrazenie každého priebehu na elektrickej sieti.

Následne získame detailný prehľad o zmenách harmonického napätia, prúdu, frekvencie, spotreby, kmitania a nevyváženosti fáz, ako aj:

- Účinnosti meniča energie

- Finančného vyjadrenia spotreby energie - výpočet fiškálnych na energiu plytvanú v dôsledku zlej kvality elektrickej siete

- Energetického zhodnotenia

 

Výstupom merania je spracovaný protokol, ktorý okrem diagnostiky vyššie popísaných veličín obsahuje aj:

- Odpoúčaný rozsah opatrení na odstránenie nežiadúcich stavov v sieti

- Detailnú analýzu stavu elektrickej siete

- Analýza výskytu nežiadúcich vyšších harmonických frekvencií 

- Opatrenia na kompenzáciu jalového výkonu


Viac informáciíPovedali o nás
Carrefour
Nové riešenie od spoločnosti ECO-LOGIC nám prinieslo zníženie spotreby a zníženie počtu svetelných bodov. Svietidlá osvetľujú hlavne tovar, čo ho robí atraktívnejším.
Kia
Rovnomerné osvetlenie plochy, zvýšenie pracovného komfortu a bezpečnosti a výrazná úspora na elektrickej energií a údržbových nákladoch.
Geox
Hľadali sme riešenie ako znížiť prevádzkové náklady pri zachovaní kvality osvetlenia ako sme mali doteraz. Riešenie v technológií LED bolo to správne rozhodnutie.
EXI
Napriek zvýšeniu intenzity a kvality osvetlenia sa nám podarilo dosiahnuť úsporu cez 60%.
ZF
Výsledok je viac ako pozitívny. LED technológia nainštalovaná v prevádzke umožňuje usporiť na spotrebovanej energii ako aj na údržbových nákladoch
Mesto Senec
PROJEKT MODERNIZÁCIE MESTA SENEC ZÍSKAL MEDZINÁRODNÉ OCENENIE LED MESTO ROKA 2014 V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE !