Until now, we saved our clients  Quick contact

12.275.957
42.012
Tons of emissions CO₂
0084024,395
MWh

Projekcia modulárnych stožiarov verejného osvetlenia

Vypracovanie projektovej dokumentácie výstavby inteligentných modulárnych stožiarov HESS

Projekcia modulárnych stožiarov verejného osvetlenia

Projektová dokumentácia v stupňoch pre DUR, TD a RP obsahuje všetky potrebné časti pre bezproblémovú realizáciu diela:

  • Technická správa
  • Špecifikácia použitých zariadení
  • Detailný rozpočet a výkaz výmer investície
  • Situácie so zákresom výstavby zariadení
  • Schéma zapojenia zariadení a rozvádzačov
  • Protokol o určení vonkajších vplyvov

Počas projekcie zabezpečujeme aj proces inžinieringu a vytýčenia inžinierskych sietí, tak aby finálna dokumentácia nebola v kolízii s okolitými sieťami a bola v súlade s normami STN.

I'm interested in the service

A satisfied client is our priority

Carrefour The new solution from ECO-LOGIC has brought us a reduction in consumption and a reduction in the number of light points. Luminaires illuminate mainly goods, which makes it more attractive.
Kia Uniform area illumination, increased working comfort and safety and significant savings on electricity and maintenance costs.
Geox We were looking for a solution to reduce operating costs while maintaining the quality of lighting as we have had so far. The solution in LED technology was the right decision.
EXI Despite increasing the intensity and quality of lighting, we managed to achieve savings of over 60%.
ZF The result is more than positive. The LED technology installed in the operation makes it possible to save energy as well as maintenance costs
Mesto Senec SENEC MODERNIZATION PROJECT RECEIVES INTERNATIONAL LED CITY OF 2014 AWARD IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE !