Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.177.037
41.660
ton emisií CO₂
0083320,062
MWh

Projekcia modulárnych stožiarov verejného osvetlenia

Vypracovanie projektovej dokumentácie výstavby inteligentných modulárnych stožiarov HESS

Projekcia modulárnych stožiarov verejného osvetlenia

Projektová dokumentácia v stupňoch pre DUR, TD a RP obsahuje všetky potrebné časti pre bezproblémovú realizáciu diela:

  • Technická správa
  • Špecifikácia použitých zariadení
  • Detailný rozpočet a výkaz výmer investície
  • Situácie so zákresom výstavby zariadení
  • Schéma zapojenia zariadení a rozvádzačov
  • Protokol o určení vonkajších vplyvov

Počas projekcie zabezpečujeme aj proces inžinieringu a vytýčenia inžinierskych sietí, tak aby finálna dokumentácia nebola v kolízii s okolitými sieťami a bola v súlade s normami STN.

Mám záujem o službu

Spokojný klient je naša priorita

Carrefour Nové riešenie od spoločnosti ECO-LOGIC nám prinieslo zníženie spotreby a zníženie počtu svetelných bodov. Svietidlá osvetľujú hlavne tovar, čo ho robí atraktívnejším.
Kia Rovnomerné osvetlenie plochy, zvýšenie pracovného komfortu a bezpečnosti a výrazná úspora na elektrickej energií a údržbových nákladoch.
Geox Hľadali sme riešenie ako znížiť prevádzkové náklady pri zachovaní kvality osvetlenia ako sme mali doteraz. Riešenie v technológií LED bolo to správne rozhodnutie.
EXI Napriek zvýšeniu intenzity a kvality osvetlenia sa nám podarilo dosiahnuť úsporu cez 60%.
ZF Výsledok je viac ako pozitívny. LED technológia nainštalovaná v prevádzke umožňuje usporiť na spotrebovanej energii ako aj na údržbových nákladoch
Mesto Senec PROJEKT MODERNIZÁCIE MESTA SENEC ZÍSKAL MEDZINÁRODNÉ OCENENIE LED MESTO ROKA 2014 V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE !