Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.392.125
42.426
ton emisií CO₂
0084851,539
MWh

Komplexné riešenie elektromobility

Sme komplexný partner v oblasti udržateľného riešenia elektromobility.
Ponúkame jedinečné riešenie, konfigurovateľné na mieru potrebám a požiadavkám klienta.
Návrh, projekcia, inžiniering, odborná realizácia a plnohodnotná správa celej infraštruktúry.

Komplexné riešenie elektromobility

Zjednodušená inštalácia

Zjednodušená inštalácia a údržba sú jednou z hlavných výhod pre návrh riešenia; Ľahký prístup ku konektorom znižujú zložitosť práce v teréne

Bezpečná integrácia

Algoritmy riadenia záťaže umožňujú bezpečnú integráciu na takmer akomkoľvek mieste bez nákladných upgradov

Ekologická výroba

Navrhnuté pre minimálny dopad na životné prostredie – kvalitné komponenty zaisťujú dlhšiu životnosť prevádzky a umožňujú až 99% recyklovateľnosť

Umelá inteligencia

Profily platieb podporované umelou inteligenciou zjednodušujú používanie a ponúkajú autonómnejšiu prevádzku pre komfortnejšie nabíjanie

Značkové riešenie

Celý systém - hardware aj software bude jedinečne vytvorený len pre Vaše mesto, alebo spoločnosť. Komplexné značkové riešenie, iba pre vás

Flexibilita platieb

Nabíjacie relácie je možné jednoducho aktivovať skenovaním QR kódu. Používatelia môžu platiť za služby nabíjania kreditnou kartou a systém umožňuje aj použitie kupónov pre vernostné programy a propagačné akcie

Ucelené služby na kľúč

Prínos elektromobility pre obyvateľov miest​

Cestná doprava a ľudské zdravie​

Skutočnosť, že emisie a hluk pochádzajúce z cestnej dopravy majú priamy dopad na ľudské zdravie, je verejnosti málo známa. Rovnako sa podceňuje konsenzus vedeckej komunity ohľadom vplyvu ľudskej činnosti na globálne otepľovanie.

Rozsiahla štúdia porovnávajúca zistenia viac ako 30 000 vedcov, ktorí sa vo svojich takmer 4 000 prácach (publikovaných medzi rokmi 1991 až 2011) zaoberali hľadaním príčiny globálneho otepľovania, ukázala, že až 97,1 % z týchto výskumných prác prišlo k záveru, že práve ľudská činnosť je zodpovedná za globálne otepľovanie.

Motorové vozidlá sú hlavným zdrojom prízemných koncentrácií zdraviu škodlivých látok v ovzduší, predovšetkým v urbanizovaných oblastiach, kde v súčasnosti žije väčšina európskej populácie.

Ekologický a ekonomický potenciál elektromobility​

Elektromobilita prináša výrazné zlepšenie ekologických parametrov jazdy už pri porovnávaní absolútneho množstva emisií vyprodukovaných elektromobilom poháňaným elektrickou energiou z elektrizačnej sústavy SR a novým automobilom so spaľovacím motorom splňujúcim najnovšie emisné limity.

Za ešte väčší prínos sa pokladá fakt, že využívaním elektromobilov sa úplne odstráni zdroj škodlivín na lokálnej úrovni vo väčšine husto obývaných oblastiach, teda práve tam, kde je najškodlivejší z hľadiska ľudského zdravia.

Znižovanie úrovne pri zdroji emisií hluku, t.j. na vozidlách, patrí medzi najúčinnejšie a nákladovo-efektívne spôsoby riešenia problému a poskytuje okamžité výhody pre obyvateľov. Používaním elektromobilov v mestskej automobilovej doprave by sa hlučnosť v sídelných aglomeráciách znížila zo súčasnej hladiny až o 70 %.

Elektrické vozidlá sa vyznačujú výrazne nižšími prevádzkovými nákladmi než klasické vozidlá, a navyše nenesú riziko rastúcej ceny ropy zďaleka v takej miere ako autá poháňané palivami na báze ropy a jej derivátoch. Okrem ceny paliva je ďalšou podstatnou zložkou prevádzkových nákladov akéhokoľvek motorového vozidla aj cena údržby a servisných nákladov.