Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili

8.454.350
32.377
ton emisií CO₂
0064753,182
MWh