Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili

10.103.520
39.696
ton emisií CO₂
0079392,072
MWh