Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili

5.459.220
19.062
ton emisií CO₂
0038124,033
MWh

Služby pre spoločnosti

Usilujeme sa byť inovatívny každý jeden deň. Je to evidentné v technológii, ktorú používame, v procesoch, ktorými sa riadime a v celkovej komplexnosti služieb, ktoré poskytujeme.

Služby pre spoločnosti

Služby pre samosprávy

Ponúkame ucelený projektový balík služieb s cieľom garantovanej energetickej úspory. Od posúdenia možnosti uskutočnenia, cez projektovanie a nastavenie vhodného dodávateľského systému s financovaním až po dozor realizácie a následný monitoring s hodnotením výsledkov projektu.

Služby pre samosprávy