Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili

9.306.919
36.167
ton emisií CO₂
0072333,218
MWh