Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili 

19.163.340
75.187
ton emisií CO₂
0150374,603
MWh

Svetlo je životný element. Nevoľte kompromisy.

Naše projekty tvoria svietidlá s najvyššou účinnosťou, teda aj najvyššou úsporou pre Váš prevádzkový rozpočet. Dôležitejšie však ako ekonomický a energetický benefit je kvalita životného a pracovného prostredia, v ktorom správne svetlo hrá kľúčovú úlohu.

Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie

Priemyselné osvetlenie

Priemyselné osvetlenie

Osvetlenie škôl a telocviční

Osvetlenie škôl a telocviční

Osvetlenie nákupných centier

Osvetlenie nákupných centier

Osvetlenie obchodných priestorov

Osvetlenie obchodných priestorov

Osvetlenie vonkajších priestorov

Osvetlenie vonkajších priestorov

Osvetlenie športovísk

Osvetlenie športovísk

Osvetlenie administratívy a kancelárií

Osvetlenie administratívy a kancelárií

Osvetlenie priechodov pre chodcov

Osvetlenie priechodov pre chodcov

Osvetlenie hotelov

Osvetlenie hotelov