Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili 

8.442.882
28.491
ton emisií CO₂
0056981,069
MWh

Fotovoltika

Komplexné technologické riešenie lokálneho, obnoviteľného energetického zdroja.
Efektívna a ekologická výroba elektrickej energie pre firmy, mestá a inštitúcie.

Fotovoltika

Ekologický zdroj energie

Už 8 m2 fotovoltaiky postačí na pokrytie priemernej spotreby elektriny jedného obyvateľa. Slnečné žiarenie je obnoviteľný energetický zdroj, ktorý je večný a je zadarmo. Fotovoltické panely sú aj po svojej 30 ročnej životnosti na viac ako 90% recyklovateľné.

25 ročná záruka

Na fotovoltické panely, ktoré používame v našich projektoch poskytujeme 12 rokov záruku a 25 rokov záruku na výkon. Znamená to, že účinnosť panelov bude minimálne 80% aj po 25 rokoch využívania.

Zosúladený montážny systém

Naše montážne systémy sú základom dokonale zosúladeného vzhľadu – je úplne jedno, či ide o strešnú krytinu, alebo trapézový plech na strechách komerčných, alebo priemyselných budov. Všetky montážne varianty sa vyznačujú rýchlou, bezpečnou montážou a majú statické osvedčenia.

Vynikajúca účinnosť

Účinnosť fotovoltických modulov dosahuje až 19.6% pri monokryštalickom prevedení. Pri polykryštalických paneloch je účinnosť na úrovni 17.5%, s garanciou 80% výkonu aj po 25 rokoch.

Nekompromisná kvalita

Kvalifikácia dodávateľov, certifikovaná kontrola produkcie, vstupná aj výstupná kontrola. To je nemecká kvalita a nadštandardná záruka solárneho výkonu riešenia nášho uceleného fotovoltického systému.

Ucelené služby na kľúč

Garantovaná energetická služba
s prefinancovaním investície pre mestá a firmy

S pribúdajúcim rozširovaním obnoviteľných energetických systémov rastie dopyt po vlastnej produkcii elektriny. Výkonné fotovoltické zariadenie dnes ponúka možnosť rentabilného využitia slnečnej energie bez nákladov.

Inštaláciou fotovoltických modulov signalizuje prevádzkovateľ svoje zodpovedné konanie vo vzťahu k životnému prostrediu a aktívne prispieva k ochrane klímy výrazným znižovaním emisií CO2. Pri nepretržite stúpajúcich nákladoch na energiu prispieva fotovoltické zariadenie k úspore nákladov a dodatočne k zníženiu závislosti od dodávateľov energie.

Priemerná návratnosť investície fotovoltického systému je 5 až 7 rokov.

Naša spoločnosť má viac ako 10 ročné skúsenosti s rozsiahlymi energetickými projektami, ktoré sú financované z dosiahnutých úspor a dlhodobo prinášajú garantovanú energetickú úsporu.


GES FVE – Garantovaná Energetická Služba Fotovoltickej Energie
Pre mestá aj spoločnosti ponúkame komplexné finančné riešenie v podobe Garantovanej energetickej služby s prefinancovaním celej investície do fotovoltického systému.

V skratke to znamená, že Vám navrhneme, dodáme a nainštalujeme fotovoltický systém, za ktorý budete platiť, len toľko, koľko Vám solárne panely vďaka vyrobenej elektrine ušetria.