Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.275.979
42.012
ton emisií CO₂
0084024,552
MWh

Analýza úspory a návratnosti investície do fotovoltiky

Analýza energetickej výkonnosti fotovoltického systému s prepočtom úspory, návratnosti investície a celkových nákladov na vlastníctvo

Analýza úspory a návratnosti investície do fotovoltiky

Vypracovanie detailnej analýzy úspory a návratnosti je prvým, dôležitým krokom pre rozhodnutie investovať do tohto obnoviteľného zdroja energie.

 Analýza je zameraná na:

  • Zhodnotenie potenciálu fotovoltického obnoviteľného zdroja energie pre geo-lokalitu objektu
  • Prepočet energetickej bilancie zariadení v posudzovanom objekte
  • Výpočet výroby elektrickej energie a solárneho zisku po mesiacoch v rámci roka
  • Technická špecifikácia navrhnutého fotovoltického systému
  • Technický prepočet návrhu umiestnenia a inštalácie fotovoltických panelov
  • Analýza dosiahnuteľnej úspory energií, emisií CO2, financií a celkovej návratnosti a nákladov na vlastníctvo fotovoltiky
  • Rozpočet investície do fotovoltického systému vrátane návrhu financovania z dosiahnuteľných úspor formou nášho finančného mechanizmu GES FVE
Mám záujem o službu

Spokojný klient je naša priorita

Carrefour Nové riešenie od spoločnosti ECO-LOGIC nám prinieslo zníženie spotreby a zníženie počtu svetelných bodov. Svietidlá osvetľujú hlavne tovar, čo ho robí atraktívnejším.
Kia Rovnomerné osvetlenie plochy, zvýšenie pracovného komfortu a bezpečnosti a výrazná úspora na elektrickej energií a údržbových nákladoch.
Geox Hľadali sme riešenie ako znížiť prevádzkové náklady pri zachovaní kvality osvetlenia ako sme mali doteraz. Riešenie v technológií LED bolo to správne rozhodnutie.
EXI Napriek zvýšeniu intenzity a kvality osvetlenia sa nám podarilo dosiahnuť úsporu cez 60%.
ZF Výsledok je viac ako pozitívny. LED technológia nainštalovaná v prevádzke umožňuje usporiť na spotrebovanej energii ako aj na údržbových nákladoch
Mesto Senec PROJEKT MODERNIZÁCIE MESTA SENEC ZÍSKAL MEDZINÁRODNÉ OCENENIE LED MESTO ROKA 2014 V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE !