Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

11.495.741
39.235
ton emisií CO₂
0078469,074
MWh

Projekcia fotovoltického energetického systému

Vypracovanie projektovej dokumentácie fotovoltiky vo všetkých stupňoch

Projekcia fotovoltického energetického systému

Pre rozsiahlejšie inštalácie ponúkame službu vypracovania projektovej dokumentácie realizácie fotovoltického systému v stupňoch: štúdia, dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie a dokumentácia pre realizáciu stavby.​

Projektová dokumentácia obsahuje všetky potrebné časti pre bezproblémovú realizáciu diela:​

  • Technická správa​
  • Špecifikácia použitých zariadení
  • Detailný rozpočet a výkaz výmer investície​
  • Situácie so zákresom výstavby zariadení​
  • Schéma zapojenia zariadení a rozvádzača​
  • Protokol o určení vonkajších vplyvov​

 

Mám záujem o službu

Spokojný klient je naša priorita

Carrefour Nové riešenie od spoločnosti ECO-LOGIC nám prinieslo zníženie spotreby a zníženie počtu svetelných bodov. Svietidlá osvetľujú hlavne tovar, čo ho robí atraktívnejším.
Kia Rovnomerné osvetlenie plochy, zvýšenie pracovného komfortu a bezpečnosti a výrazná úspora na elektrickej energií a údržbových nákladoch.
Geox Hľadali sme riešenie ako znížiť prevádzkové náklady pri zachovaní kvality osvetlenia ako sme mali doteraz. Riešenie v technológií LED bolo to správne rozhodnutie.
EXI Napriek zvýšeniu intenzity a kvality osvetlenia sa nám podarilo dosiahnuť úsporu cez 60%.
ZF Výsledok je viac ako pozitívny. LED technológia nainštalovaná v prevádzke umožňuje usporiť na spotrebovanej energii ako aj na údržbových nákladoch
Mesto Senec PROJEKT MODERNIZÁCIE MESTA SENEC ZÍSKAL MEDZINÁRODNÉ OCENENIE LED MESTO ROKA 2014 V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE !