Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.059.679
41.242
ton emisií CO₂
0082484,443
MWh

Osvetlenie hotelov

Návštevník hotela sa musí cítiť čo najpríjemnejšie. Vysoký dôraz, ktorý je kladený na vytvorenie príjemnej atmosféry vyžaduje citlivo zvolené, správne osvetlenie.

V neposlednom rade musí byť nový typ osvetlenia inteligentne riadený, s nízkou spotrebou energií a s dlhou životnosťou bez potreby častej údržby.