Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.610.439
258.587
ton emisií CO₂
0517174,576
MWh

Osvetlenie hotelov

Návštevník hotela sa musí cítiť čo najpríjemnejšie. Vysoký dôraz, ktorý je kladený na vytvorenie príjemnej atmosféry vyžaduje citlivo zvolené, správne osvetlenie.

V neposlednom rade musí byť nový typ osvetlenia inteligentne riadený, s nízkou spotrebou energií a s dlhou životnosťou bez potreby častej údržby.