Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili

9.776.227
38.240
ton emisií CO₂
0076480,733
MWh

Osvetlenie hotelov

Návštevník hotela sa musí cítiť čo najpríjemnejšie. Vysoký dôraz, ktorý je kladený na vytvorenie príjemnej atmosféry vyžade citlivo zvolené, správne osvetlenie.

V neposlednom rade musí byť nový typ osvetlenia inteligentne riadený, s nízkou spotrebou energií a s dlhou životnosťou bez potreby častej údržby.