Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili

8.848.106
34.127
ton emisií CO₂
0068254,000
MWh

Osvetlenie športovísk

Každý typ športu je jedinečný a tým sú aj dané osobitné podmienky a normy, ktoré musí osvetlenie splniť. Zároveň je zmysluplné aby navrhovaný nový, alebo modernizovaný systém osvetlenia bol centrálne riadený a plne prispôsobitelný požiadavkám prevádzkovateľa v zmysle zónacie a regulácie intenzity a spínania nového sytému.