Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.610.735
258.588
ton emisií CO₂
0517176,885
MWh

Ako výrazne ušetriť náklady na osvetlenie v samospráve?

Obec Košeca bola jedna z prvých samospráv v Európe, ktorá vymenila nehospodárne a zastaralé svetelné zdroje za úsporné a ekologické LED diódové svietidlá.

Ako výrazne ušetriť náklady na osvetlenie v samospráve?


Obec Košeca bola jedna z prvých samospráv v Európe, ktorá vymenila nehospodárne a zastaralé svetelné zdroje za úsporné a ekologické LED diódové svietidlá. O priebehu projektu ako aj o skúsenostiach s novým typom osvetlenia sme hovorili so starostom obce Radomírom Brtáňom.Kedy a prečo ste sa začali zaoberať myšlienkou rekonštrukcie verejného osvetlenia?

Verejné osvetlenie v našej obci tak ako v mnohých ďalších obciach a mestách vykazovalo zastaranie a ekonomickú neefektívnosť, nakoľko tu boli inštalované svietidlá so zbytočne vysokou spotrebou energie. Toto bolo príčinou hľadania novej alternatívy a vzniku myšlienky rekonštruovať naše osvetlenie. Písal sa rok 2007.


Koho ste oslovili, ako prebiehala príprava projektu a aký typ dotácie ste úspešne využili?

Hľadali sme možnosti, ako sa dostať k prostriedkom na zhotovenie diela, ktoré sme si sami nemali možnosť celé prefinancovať. Naskytla sa príležitosť využiť fondy Nórskeho finančného mechanizmu a tak sme podali žiadosť o získanie dotácie. Veľmi sme sa potešili, keď nám prišla kladná odpoveď. S celým procesom nám pomáhali experti na LED osvetlenie - spoločnosť ECOLOGIC.


Prečo ste sa rozhodli pre LED diódy ako technológiu, ktorá nahradila pôvodne využívané sodíkové výbojky?

Naša obec využívala aj sodíkové výbojky, no niektoré svietidlá boli aj „trubicové“. Po prehodnotení spotreby energií výbojkami a porovnaní s navrhnutou novou LED technológiou nás čísla presvedčili, že ideme správnym smerom. Dosť podstatnou otázkou a hodnoteným faktorom bola aj životnosť svietidla /zdroja/, kde najmä pri trubicových svietidlách bola z poznatkov a praxe veľmi malá.


Modernizácia VO prebehla už pred vyše dvoma rokmi. Aké energetické a eko- nomické úspory sa vám podarilo
za toto obdobie dosiahnuť a aký je celkový dojem obce a občanov z nového typu osvetlenia?

rok spotreba kWh suma v EUR
2008 103249 15 637,91 €
2009 75657 12 799,23 €
2010 69069 10 880,84 €


Ekonomika vyzerá asi takto. Výmena svietidiel prebehla v roku 2009 a preto je vhodné porovnať roky 2008 a 2010. Niektoré svietidlá /cca 50 ks/ zostali pôvodné, nakoľko nie všetky sme mohli vymeniť. Stalo sa tak kvôli neoprávnenosti nákladov súvisiacich s výmenou svietidiel okolo hlavnej cesty I. triedy, čo sa snažíme riešiť podaním žiadosti na rekonštrukciu tejto časti osvetlenia a čakáme na výsledok z riadiaceho orgánu. Už to trvá viac ako rok. Ja osobne chápem inštalovanie led svietidiel ako veľmi pozitívne pre obec z hľadiska nižších nákladov na verejné osvetlenie. Pokiaľ ide o občanov, tak počiatočné reakcie typu: „čo si to ten starosta vymyslel, veď mne už to nové svetlo nesvieti tak do dvora na chodníček ako mi svietilo to staré...“ sa už teraz neobjavujú. Ľudia si zvykli na novinku veľmi rýchlo. Na záver si dovolím jedno tvrdenie, že jedným z dôvodov šetrenia je fakt, že nové svietidlá osvetľujú len a len verejné komunikácie a nie všetko za a nad svietidlom. Preto sme si mohli dovoliť inštalovať svietidlá len s výkonom 25 a 50 W.


Ďakujeme pekne za rozhovor, ktorý určite poslúži ako inšpirácia aj pre ostatné samosprávy, akým spôsobom ekologicky znížiť prevádzkove náklady na verejné osvetlenie a zároveň zvýšiť bezpečnosť a kvalitu osvetlenia v mestách.