Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.655.221
258.762
ton emisií CO₂
0517523,794
MWh

Audi testuje optimalizované nabíjanie s modelmi e-tron

Spoločne so spoločnosťou GISA a ďalšími partnermi Audi otestovalo nabíjanie pomocou siete v nemeckom meste Chemnitz. Účastníci vytvorili scenár preťaženia v miestnej elektrickej sieti a otestovali použitie brány smartmeter.

Audi testuje optimalizované nabíjanie s modelmi e-tron

Výskumný projekt elektromobilov Audi e-tron sa zaoberal nasledujúcim scenárom. Na ulici napájanej z miestneho sieťového transformátora sa niekoľko elektromobilov nabíjalo súčasne veľkým výkonom. V tejto situácii je potrebné inteligentné riadenie nabíjacích procesov, aby sa zabránilo preťaženiu siete. Presne to bolo testované v priebehu projektu. „V praxi to bude znamenať oneskorené nabíjanie, s prihliadnutím na požadovaný čas odchodu a skutočné zaťaženie v elektrickej sieti,“ informuje Audi. Konkrétne modelový test ukázal, že dynamické a časovo oneskorené nabíjanie môže odľahčiť miestnu elektrickú sieť, Audi preto posiela najdôležitejšie zhrnutie vopred.

Predpokladom nabíjania zo siete je spoločná komunikácia medzi domom, elektromobilom a elektrickou sieťou. Testované modely e-tron od Audi a nabíjací systém Connect spĺňajú technické požiadavky. Smartmeter brána (SMGW) je tiež nevyhnutná. Modul v domácej sieti umožňuje inteligentnú komunikáciu medzi operátorom siete a elektromobilom. Toto zariadenie je už dnes povinné, ak ročná spotreba elektriny v domácnosti prekročí 6 000 kWh.

Modelový test ukázal, že nabíjací výkon modelov e-tron, ktoré sa štandardne nabíjajú príkonom 11 kW a pomocou voliteľnej druhej integrovanej nabíjačky až 22 kW, sa dá „po konzultácii s domom a energetickou sieťou“ dynamicky znížiť. Nemecká automobilka patriaca do koncernu Volkswagen AG je presvedčená, že nová sieťová technológia „umožní v strednodobom horizonte ovplyvniť nabíjací výkon, čas nabíjania a dĺžku nabíjania každého automobilu.“ Inteligentné nabíjanie elektromobilov je podľa nich dôležitým stavebným kameňom pre udržateľný energetický priemysel budúcnosti. Pre zákazníkov by sa mohli vytvoriť stimuly: Tí, ktorí pri domácom nabíjaní akceptujú určité obmedzenia, môžu na oplátku dostať od svojho poskytovateľa elektrinu za zníženú cenu, uvádza Audi ako príklad.

Okrem Audi a poskytovateľa IT služieb GISA, ktorí iniciovali projekt, boli do pilotného projektu zapojené ďalšie tri spoločnosti: Robotron Datenbank-Software GmbH poskytla softvér pre backend, KEO GmbH vyvinula softvér pre komunikačné rozhranie a hardvér inteligentného meracieho systému pochádza od spoločnosti EMH metering GmbH & Co KG.

Medzitým je ingolstadtská automobilka presvedčená, že elektromobily môžu v budúcnosti slúžiť aj ako flexibilné uskladnenie solárnej a veternej energie. Za týmto účelom už v lete roku 2020 začala so spoločnosťou Hager Group výskumný projekt. Testovacie vozidlo, e-tron Sportback, bolo vybavené nabíjacou technológiou „blízkej série“. Hlavné testované prípady použitia sú prípady, keď si majitelia domov s vlastnými fotovoltickými systémami môžu nabíjať vlastnú elektrinu za optimalizované náklady.