Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.275.772
42.012
ton emisií CO₂
0084023,077
MWh

Bezpečnosť priechodov pre chodcov tkvie v správnom osvetlení

Počet evidovaných vozidiel na našom území vzrástol oproti roku 2008 o 48 %! Aktuálne je to viac ako 3,2 milióna vozidiel, čo sa viditeľne prejavuje v hustote vozidiel na našich cestách a zároveň aj s tým súvisiacej nehodovosti.

Bezpečnosť priechodov pre chodcov tkvie v správnom osvetlení

Podľa štatistík patrí priechod pre chodcov medzi úseky komunikácie s dlhodobo najvyššou nehodovosťou v mestách a obciach. Mnohokrát končí nehoda tragicky. V minulom roku z celkového počtu usmrtených chodcov prišla o život viac ako polovica na úsekoch cesty I a II triedy, teda v mestách a obciach.

Spôsob, ktorým vieme pomôcť k zníženiu tejto nešťastnej štatistiky spočíva v maximálnom zvýšení pozornosti vodiča, ktorý prichádza k úseku priechodu pre chodcov. Ideálny scenár je, ak je vodič dodatočne upozornený na prichádzajúceho chodca včas a dokáže patrične svoje správanie danej situácii prispôsobiť.

 

Riešenie je založené na sústave pokročilých technologických zariadení, ktoré ucelene tvoria tzv. Bezpečný priechod pre chodcov.  

„Primárne sa jedná o LED osvetlenie, inštalované z obidvoch strán komunikácie s použitím špeciálnej asymetrickej optiky. Technologické prevedenie, t.j. kvalita svietidla je v tomto prípade obzvlášť dôležitý aspekt a to z dôvodu zamedzenia nežiadúceho oslnenia vodičov ako aj dosiahnutia pozitívneho kontrastu osvetlenia chodca.

Sekundárne je osvetlenie priechodu doplnené aktívnymi bezpečnostnými LED prvkami vo vozovke. Tieto sa spínajú autonómne, t.j. vždy, keď prichádza chodec do zóny priechodu pre chodcov. Vďaka pokročilému senzorickému systému, ktorý je spolu s LED gombíkmi napájaný z externého batériového zdroja, funguje tento systém nepretržite a nezávisle na napájaní verejného osvetlenia,“ priblížil podstatu bezpečného osvetlenia priechodov pre chodcov Dušan Kozic, konateľ projekčnej spoločnosti ECO-LOGIC s.r.o., ktorá sa špecializuje na pokročilé LED systémy osvetlenia.

Takýmto vyspelým systémovým riešením sa permanentne zvýši pozornosť vodičov počas celého dňa aj noci. V neposlednom rade sa docieli vytvorenie pozitívneho návyku vodičov a výrazne sa eliminuje nehodovosť na priechodoch pre chodcov v meste alebo v obci.

 

Referenčné priechody, t.j. tie ktoré sú technologicky na vysokej úrovni sú v prevádzke už niekoľko rokov v mestách ako Trenčín, Senec, Šaľa, alebo Malacky.

„Mesto Trenčín zrealizovalo už takmer dvadsať priechodov pre chodcov s pokročilým osvetlením vrátane adaptívnych LED gombíkov. Obyvatelia nášho mesta vyjadrujú spokojnosť a pociťujú zvýšenú bezpečnosť na týchto priechodoch. Pre nás je to jasný signál, že riešenie má jednoznačný prínos pre bezpečnosť obyvateľov a tento typ osvetlenia budeme aplikovať aj na ďalšie priechody pre chodcov v našom meste,“ zhrnul projekt Ing. Jaroslav Pagáč, prednosta mesta Trenčín.

 

Mesto by si v prvom kroku malo spracovať pasport (audit) priechodov pre chodcov na svojom území, ktorý každý jeden zmapuje a podľa priorít rozdelí do jednotlivých skupín.

Následne je vhodné vyhotoviť časový harmonogram realizácie priechodov pre chodcov podľa finančných možností mesta a vypracovať realizačné projektové dokumentácie.

Samotná realizácia osvetlenia priechodu pre chodcov je relatívne rýchla stavebná akcia, nie príliš finančne náročná avšak s mnohonásobne prevyšujúcim prínosom pre bezpečnosť našich obyvateľov miest a obcí.