Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.601.797
258.554
ton emisií CO₂
0517107,190
MWh

Biomarket

Biomarket v meste Viimsi má 200 metrov štvorcových a najširšiu ponuku zdravých, wellness a eco produktov v Estónsku. Fagerhult dodalo riešenie, ktoré je veľmi efektívne a hlavne sa zameriava na osvetlenie tovaru.

Biomarket

Eco, health and wellness in focus

Projekt

Biomarket hľadal profesionálne riešenie osvetlenia pre novú predajňu v meste Viimsi. So správnym osvetlením chcel len zvýšiť spojenie značky s ECO myslením. V predajni s potravinami je dôležité aby sa osvetlovali všetky regále, stoly a produkty a aby na nich neboli tmavé miesta.

Riešenie

Fagerhult predstavil riešenie pomocou lištového systému s LED reflektormi Zone Evo s efektivitou 15W/m2. V predajniach, ktoré sa budú osvetlovať v budúcnosti to bude menej ako 13,5W/m2 za pomoci Zone Evo druhej generácie.

Biomarket získalo sofistikované lištové riešenie, ktoré osvetluje menej podlahu a viac tovar kam prirodzene smeruje zrak zákazníka. Voľbou LED svietidiel sa rovnako minimalizujú údržbové náklady pretože životnosť sv.zdrojov je minimálne 50.000 hodín, čo rovnako podporuje eco-myšlienku.