Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.059.522
41.242
ton emisií CO₂
0082483,328
MWh

Cena a návratnosť fotovoltickej elektrárne

Pri kúpe akéhokoľvek produktu či služby nás obvykle v prvom rade zaujíma cena a popri nej aj konkrétne vlastnosti a výhody. Rovnaké kritériá máme aj pri kúpe fotovoltickej elektrárne pre rodinný dom, no zároveň je pre nás dôležitá aj návratnosť peňazí, ktoré do fotovoltiky na začiatku investujeme.

Cena a návratnosť fotovoltickej elektrárne

Cena fotovoltickej elektrárne

Ešte pred pár rokmi si mohlo fotovoltiku zaobstarať len zopár domácností na Slovensku. Dnes si ju môže dovoliť takmer každý vďaka dostupným cenám fotovoltických panelov a možnosti získať dotáciu. V súčasnosti, keď ceny energií z roka na rok rastú, dáva myšlienka na vlastnú fotovoltickú elektráreň, ktorá zadarmo vyrobí elektrinu, ešte väčší zmysel.

Predtým, ako doma začneme elektrinu zadarmo vyrábať, musíme si fotovoltickú elektráreň kúpiť a nainštalovať na strechu rodinného domu. Cena a výkon konkrétneho fotovoltického riešenia sa vždy odvíja od kapacity striedača, technológie panelov a optimalizovania výkonu. Pre lepšiu predstavu o cene fotovoltického riešenia si ako príklad uvedieme fotovoltické riešenie ZSE Fotovolt Štandard 3 kWp, ktoré je vhodné pre domácnosť s ročnou spotrebou do 7 MWh. Toto riešenie obsahuje 10 fotovoltických panelov s výkonovými optimizérmi a špičkovým striedačom, ktorý má bezkonkurenčnú efektivitu až 99,2 %. Cena tohto riešenia je 4 990 € s DPH po zohľadnení ZSE dotácie.

Súčasťou každého fotovoltického riešenia od ZSE je základný monitoring, vďaka ktorému získate kompletný prehľad o množstve vyrobenej elektriny v reálnom čase. V rámci rozšíreného monitoringu (za príplatok) je potrebná inštalácia tzv. smartmetra, vďaka ktorému môže zákazník získať prehľad nielen o výrobe elektriny, ale aj o vlastnej spotrebe či množstve nadvyrobenej elektriny.

 

Kedy sa oplatí fotovoltika – prepočet ročnej úspory

Pri cene elektrickej energie platnej v roku 2021 (integrovaná cena elektrickej energie = 0,1516 € za 1 kWh) si môžeme jednoducho vypočítať, že rodinný dom so spotrebou 5,78 MWh za rok zaplatí za elektrinu 876 € ročne. V prípade, že sa rozhodnú pre fotovoltiku ZSE Fotovolt Štandard 3 kWp s Virtuálnou batériou a za predpokladu, že panely budú umiestnené na výhodnú južnú stranu strechy, fotovoltický systém dokáže vyrobiť až 4 009 kWh elektrickej energie ročne.

Každá domácnosť je iná, ale pri našom príklade predpokladajme, že z uvedenej ročnej produkcie dokáže domácnosť spotrebovať okamžite až 60 % a zvyšných 40 % odovzdá naspäť do siete. Pre danú domácnosť to potom znamená, že 2 405 kWh elektriny (cca 60 %) spotrebovali priamo, vďaka čomu hneď ušetrili 432 €*. Zvyšných 40 % (1 604 kWh) z vyrobeného objemu odovzdali naspäť do siete, za čo rodina získa naspäť 96 € prostredníctvom služby Virtuálna batéria od ZSE, čo je výsledná suma po odpočítaní mesačného poplatku za službu.

V súhrne to znamená, že rodina vďaka fotovoltike ročne ušetrí na elektrine až 432 € + ďalších 96 € vďaka Virtuálnej batérii od ZSE. Spolu to predstavuje 528 €. S investíciou do fotovoltickej elektrárne sa rodine zníži ročná platba za elektrinu z pôvodných 876 € na 348 €. A to iba v prvom roku, pretože cena elektriny sa pravdepodobne bude naďalej zvyšovať a úspora v eurách tak bude z roka na rok narastať.

*Všetky výpočty sú uvádzané na ročnej báze.

 

Návratnosť fotovoltickej elektrárne

Z vyššie uvedeného prepočtu nám vyplýva nasledovné:

  • Fotovoltika s inštalovaným výkonom 3 kWp stojí 4 990 € s DPH.
  • Ročne ušetríme za elektrinu približne 528 €.
  • Jednoduchá návratnosť je 9,4 roka, t. j. za niečo vyše 9 rokov máme späť svojich 4 990 €.
  • Ročná miera návratnosti p. a. je 10,6 %.

 

Finančný príspevok na fotovoltiku

Návratnosť fotovoltickej elektrárne sa výrazne skracuje najmä vďaka možnosti získať finančný príspevok až 1 500 € z programu Zelená domácnostiam 3, ktorý sa však netýka zákazníkov z Bratislavského kraja. Dôležité je tiež povedať, že pokiaľ si uplatníte finančný príspevok na fotovoltiku z programu Zelená domácnostiam 3, platí pre vás pravidlo bezodplatnej dodávky elektriny do distribučnej siete. To znamená, že elektrinu, ktorú vaša fotovoltika vyrobí a nevyužijete ju pre vlastnú spotrebu, ste povinný dodať do distribučnej siete bez nároku na finančnú odplatu. Toto sa nevzťahuje na službu Virtuálna batéria od ZSE, kde nejde o dodanie elektriny do distribučnej siete za odplatu, ale len o dočasné uloženie vlastnej vyrobenej elektriny.

 

Zhrnutie

Fotovoltika je dobrou investíciou najmä pre tých zákazníkov, ktorí majú vysokú spotrebu elektriny a vedia využiť vyrobenú elektrinu z fotovoltiky v priebehu slnečných dní. Aj zvyšujúce sa ceny elektriny hrajú do karát všetkým záujemcom o fotovoltiku. Pri optimálne navrhnutej fotovoltickej elektrárni a s využitím Virtuálnej batérie od ZSE môžete ročne ušetriť až 40 % nákladov na elektrinu a počiatočné náklady sa vám vrátia približne o 9 rokov.

 

Zdroj: https://www.zse.sk/blog-clanok-cena-a-navratnost-fotovoltickej-elektrarne