Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.657.473
258.771
ton emisií CO₂
0517541,355
MWh

Consum obchodný dom - 100% LED riešenie

LED riešenie zabezpečuje najnižšiu možnú spotrebu energie, aká je v súčasnej dobe na trhu možná a kvalitu hodnú značky Consum

Consum obchodný dom - 100% LED riešenie

LED riešenie zabezpečuje najnižšiu možnú spotrebu energie, aká je v súčasnej dobe na trhu možná a kvalitu hodnú značky Consum

Spoločnosť Consum je najväčší potravinový reťazec lokalizovaný pozdĺž celého španielskeho pobrežia Stredozemného mora, ktorý na trhu vystupuje prostredníctvom obchodných domov Consum a Consum Basic ale tiež aj prostredníctvom franchisingu.Súčasťou tohtoročných enviromentálnych cieľov v boji proti klimatickým zmenám je v spoločnosti Consum aj zníženie jej uhlíkovej stopy o 5%. Z tohto dôvodu spoločnosť prijala energetický plán, ktorý zahŕňa použitie energeticky účinných zariadení a monitorovacieho riadiaceho systému, ktoré odrážajú aktívny záväzok spoločnosti k používaniu energeticky úsporných technológií.

Pilotný projekt implementovania najmodernejšieho LED riešenia - obchodný dom Consum v obci Betxi, ponúka energeticky úsporné riešenie s prakticky zanedbateľnými nákladmi na údržbu. Spoločnosť Philips hrala dôležitú úlohu pri tvorbe koncepcie osvetlenia, aktívne odporúčala trvalo udržateľné produkty na báze LED riešení, ktoré sú energeticky účinné a zároveň aj atraktívne. Spoločnosti Consum a Philips sa dohodli na použitie tohto riešenia v obci Betxi ako testovacej platformy pre všetky nové projekty. Pokročilé monitorovacie systémy dokážu sledovať spotrebu energie a poskytovať výsledky porovnateľné s bežnými systémami.

Na všeobecné osvetlenie boli použité svietidlá Maxos LED Industry s 46W nastaviteľnými LED modulmi, ktoré nahradili lineárne žiarivky T5 2x35W. Svietidlá TLD 4x18W boli nahradené modulovými svietidlami CoreView 50W LED (600 mm x 600 mm). Životnosť týchto LED svietidiel je aspoň 50 000 hodín, vďaka čomu obchodný dom nemusí meniť svietidlá ďalších desať rokov. Úsporné vstavané bodové LED svietidlá LuxSpace Accent 40W a 65W boli zvolené ako náhrada za výbojkové svietidlá s 70W a 150 W halogenidovými výbojkami a 100W SDW-T sodíkovými výbojkami. Závesné svietidlo UnicOne Pendant LED 28W bolo pridané do priestoru s ovocím a zeleninou. Kvalita osvetlenia a absencia tepelného vyžarovania (bez IR a UV žiarenia) v lúči svetla predchádza poškodeniu tovaru.

Merania po ukončení projektu ukázali, že intenzita osvetlenia ostala v porovnaní s pôvodným riešením zachovaná na rovnakej úrovni. Úspory energie však dosiahli nárast o 35% a náklady na údržbu boli prakticky znížené na nulu. Všestrannosť systémov DALI (poskytujú možnosť vybrať si intenzitu osvetlenia na základe štandardných kritérií) a dizajn LED svietidiel dodáva obchodnému domu moderný a inovatívny vzhľad. Výsledná atmosféra esteticky zodpovedá imidžu značky Consum. Podobný koncept osvetľovacej sústavy s uvedenými typmi svietidiel je možné použiť pre všetky budúce renovácie alebo nové predajne.