Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.660.706
258.783
ton emisií CO₂
0517566,567
MWh

Dynamické LED osvetlenie pre ikonické nákupné centrum v Karachi

Dynamické osvetlenie LED, ktoré dokáže vytvárať úžasné svetelné efekty, zmenilo centrum na jeden z najznámejších orientačných bodov mesta.

Dynamické LED osvetlenie pre ikonické nákupné centrum v Karachi

Premena panorámy v Karachi

Nový obchodný dom bol navrhnutý renomovanou architektonickou firmou Arcop Associates Private Limited v Pakistane. Koncepcia osvetlenia fasád, ktorú realizuje a spravuje spoločnosť Philips Lighting, vrátane inštalácie, uvedenia do prevádzky a programovania, zanecháva trvalý dojem návštevníkov vo vnútri aj mimo nákupného centra.


Philips Lighting je ideálnym partnerom. Cieľom bolo vybudovanie nákupného centra, ktoré by v Pakistane nemalo žiadny ekvivalent. Fasádne osvetlenie predstavuje pozoruhodné obchodné príležitosti ako aj zábavu pre návštevníkov. Nákupné centrum ožíva od chvíle, ako ho návštevníci uvidia z diaľky do chvíle, kedy vstúpia a okúsia jeho interiér.

Riešenie

Exteriérová fasáda nákupného centra je osvetlená dynamickými svietidlami Philips Color Kinetics Vaya Linear MP ovládanými riadiacou jednotkou Philips iPlayer3, ktorá poskytuje flexibilitu pri vytváraní miliónov rôznych farieb a dynamických svetelných efektov. Fasáda môže byť osvetlená špeciálnymi farbami pre udalosti a sviatky a môže vytvoriť pôsobivé svetelné predstavenia. Vnútorné chodníky a atriá sú osvetlené energeticky úspornými LED Philips downlight-mi. V porovnaní s bežným osvetlením môže nový LED systém s dlhou životnosťou priniesť až 60-percentnú úsporu energie, ako aj úsporu nákladov na prevádzku a údržbu.

Inštalácia v obchodnom centre LuckyOne je najpokročilejším projektom osvetlenia fasád tohto druhu v Pakistane. Najnovšia generácia svietidiel Philips Color Kinetics Vaya bola použitá na vytvorenie úžasného a nezabudnuteľného vstupu do centra. Od fasády, ktorá láka návštevníkov k nákupnému centru až po dobre osvetlené verejné priestory, LED osvetlenie spoločnosti Philips prináša nákladovo efektívne a udržateľné riešenie, ktoré má pozitívny vplyv na návštevníkov ako aj maloobchodníkov.