Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.275.704
42.011
ton emisií CO₂
0084022,597
MWh

Fotovoltika - úsporný solárny systém pre moderné firmy

Rastúce ceny energií, inflácia vstupov, znížená dostupnosť komponentov, stále lacné úverové peniaze a potenciálne priaznivé zmeny v legislatíve, to všetko sú dôvody, prečo je teraz ten správny čas na nákup fotovoltiky pre vašu firmu. Vďaka fotovoltickej elektrárni si vyrobíte vlastnú elektrinu, ktorá pokryje výraznú časť vašej spotreby. Fotovoltická elektráreň sa dnes už sama hravo zaplatí a počas svojej životnosti, ktorá je aj 30 rokov, sa investícia do nej má šancu vrátiť viac než 4-násobne.

Fotovoltika - úsporný solárny systém pre moderné firmy

Lokálny fotovoltický zdroj - cesta k vyšším úsporám

Lokálny fotovoltický zdroj je zariadenie na výrobu elektrickej energie zo slnka pre okamžitú spotrebu vo vašej firme či organizácii.

Hlavnými výhodami sú:

- zníženie prevádzkových nákladov (výrazná úspora spotrebovanej elektriny z distribučnej siete),

- zvýšenie hodnoty firmy

- zníženie daňového základu prevádzkovateľa odpisovaním zariadenia

- zlepšenie vnímania imidžu vašej firmy či organizácie zo strany zákazníkov a obchodných partnerov. Ako prevádzkovateľ lokálneho zdroja sa totiž aktívne podieľate na zlepšení životného prostredia.

Lokálny zdroj až doteraz znamenal, že elektrinu, ktorú ste si vyrobili, ste museli použiť na pokrytie svojej vlastnej spotreby a dodávka do distribučnej siete nebola pre väčšinu firiem možná. Taktiež limit inštalovaného výkonu bol doteraz vo výške maximálne 500 kWp. Toto sa však výrazne zmenilo. Od 1. 4. 2022 prichádza do platnosti legislatíva, ktorá zavádza nasledovné zmeny:

- lokálny zdroj si môže firma či organizácia inštalovať s výkonom až do výšky maximálnej rezervovanej kapacity svojich odberných miest (čiže odpadá pevne stanovený limit 500 kWp)

- takýto lokálny zdroj zároveň bude môcť (po schválení príslušných pravidiel) dodávať prebytočnú nespotrebovanú elektrinu aj do distribučnej siete až do objemu 1000 MWh

- zároveň bude objem 1000 MWh vyrobenej a zároveň spotrebovanej elektriny oslobodený od úhrady tarify za prevádzkovanie systému

Investícia do lokálneho zdroja sa spláca z úspor a následne už dlhodobo zarába.
Počas životnosti fotovoltického riešenia sa táto investícia vašej firme môže vrátiť viac než 4-násobne.
Prevádzkovateľ má taktiež nárok na bezplatné a prednostné pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy.

 

Pre koho je lokálny zdroj vhodný?

Fotovoltika dáva zmysel v podstate pre každú firmu či organizáciu pôsobiacu v akomkoľvek odvetví. Od priemyselných parkov, poľnohospodárskych areálov, cez banky, zdravotnícke zariadenia, budovy verejnej správy, skladovacie priestory, školy, kultúrne a zábavné centrá až po hotely či stravovacie zariadenia.

Otázkou však vždy býva, aký výkon zvoliť. Obzvlášť vhodné firmy/prevádzky pre fotovoltické elektrárne sú tie, ktoré pracujú celý týždeň (vrátane víkendov či sviatkov). O krok ďalej sú firmy, ktoré pracujú na 2-3 zmeny, začínajú skoro ráno a končia neskoro večer. Fotovoltika má totiž veľmi rada stály odber energie, tzv. vyrovnaný profil.

Čo sa týka geografickej polohy, fotovoltické riešenie je výhodné prakticky pre všetky regióny na Slovensku. Vzhľadom k tomu, že medzi severom a juhom Slovenska je priemerný rozdiel v množstve slnečného žiarenia dopadajúceho na 1 m2 len približne 13 %.

 

Maximálne pohodlie a efektivita vďaka optimizérom

Fotovoltický systém si nevyžaduje údržbu, je však potrebná priebežná kontrola stavu panelov, ktoré môžu byť prekryté lístím či snehom, a môže tak dôjsť k výraznému zníženiu výkonu celého systému.
V riešení, ktoré využíva výkonové optimizéry, vyrábajú všetky fotovoltické panely maximum možnej energie a nedochádza k stratám výkonu pri ostatných paneloch (napr. v dôsledku zatienenia časti panelov napadaným lístím, tieňom stromu, snehom a podobne) ako pri bežnom riešení bez optimizérov. Optimizéry zároveň zabezpečujú požiarnu bezpečnosť celého systému.

 

Fotovoltika zachraňuje stromy

Vedeli ste, že ak budete len jeden rok čerpať energiu z fotovoltickej elektrárne, tak zabránite produkcii toľkých emisií, ako keby ste vysadili 630 nových stromov? Po 20 rokoch a 276 tonách ušetrených emisií CO2 zásadne odbremeníte už aj tak preťaženú prírodu. Stačí investovať do moderného riešenia, ktoré prinesie efektívne výsledky nielen vám, ale aj celej našej planéte.

 

Zdroj: https://www.zse.sk/blog-clanok-fotovoltika-usporne-riesenie-pre-moderne-firmy