Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.603.443
258.560
ton emisií CO₂
0517120,025
MWh

Hermes Transport Logistics modernizoval systém osvetlenia pomocou LED technológie

Hermes Transport Logistics je medzinárodný špecialista na distribúciu a vo Veľkej Británii je aj najväčší. Stará sa o viac ako 140 miliónov dodávok ročne.

Hermes Transport Logistics modernizoval systém osvetlenia pomocou LED technológie

Hermes Transport Logistics je medzinárodný špecialista na distribúciu a vo Veľkej Británii je aj najväčší. Stará sa o viac ako 140 miliónov dodávok ročne.

Spoločnosť Hermes videla ihneď možnosť transformovať LED osvetlenie do ich podnikania. Prostredníctvom nainštalovania LED svietidiel, Hermes zaznamenal okamžité zníženie spotreby elektrickej energie o približne 75 %.

Ďalšie ekonomické prínosy boli odvodené cez úspory na údržbe, pretože LED svietidlá majú podstatne dlhšiu životnosť ( až 80 000 hodín ) než predchádzajúce osvetlenie. Vzhľadom k tomu, že svetidlá sú nainštalované vo výške asi 7 metrov, výhody, že sa nemusia starať o výmenu sveteľného zdroja sú značné. 

Vybrané svietidlá majú vlastnosť, že sa zapnú za 100ms, kým predchádzajúce svietidlá vyžadovali významnú zahrievaciu dobu. Odstránenie tohto oneskorenia prináša ďalšie úspory energie. 

Zamestnanci spoločnosti Hermes tiež ocenili lepšiu kvalitu svetla, čo umožňuje lepšie a presnejšie čítanie štítkov a zlepšuje pracovné prostredie. Rovnako to prispieva k bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov.