Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.177.146
41.660
ton emisií CO₂
0083320,842
MWh

Inovatívne riešenia úspory energií na osvetlení

Kríza naštartovala záujem o úsporne riešenia

Inovatívne riešenia úspory energií na osvetlení

Kríza naštartovala záujem o úsporne riešenia

V dnešnej dobe je nevyhnutné, viac ako kedykoľvek predtým, detailne sledovať výdavky a prevádzkové náklady podniku. Finančná kríza po viacerých stránkach negatívne ovplyvnila zabehnutý chod väčšiny spoločností v Európe, následkom čoho sme si začali uvedomovať dôležitosť detailnej analýzy výdavkov a prevádzkových nákladov a s tým spojené skryté možnosti ich optimalizácie a zníženia.

Správna voľba má názov LED  


Táto moderná svetelná technológia sa za posledné roky dostala do popredia záujmu a voľby vďaka nepredstaviteľnému progresu všetkých kľúčových vlastností a charakteristík.

Riešenia osvetlenia na báze LED diód v súčasnosti ponúkajú overené a veľmi zaujímavé možnosti úspor, ktoré stoja za zvýšenú pozornosť ako projektantov a energetikov, tak aj investorov a majiteľov spoločností.

Pri úsporách elektrickej energie, ktoré sa zároveň pri zvýšení kvality osvetlenia pohybujú v priemere od 40 do 75% v spojení s výrazne vyššou životnosťou, bezúdržbovou prevádzkou a zvýšeným pracovným komfortom dokáže LED osvetlenie nahradiť takmer všetky typy konvenčných zdrojov efektívnejšie a z hľadiska celkových nákladov na vlastníctvo lacnejšie.

V nasledujúcom prehľade zohľadníme najdôležitejšie benefity v zmysle konkrétnych typov aplikácií LED osvetlenia:

ADMINISTRATÍVNE A KANCELÁRSKE PRIESTORY

Zvýšenie pracovného komfortu a schopnosti sústrediť sa

Moderní ľudia trávia viac ako polovicu svojho produktívneho života v práci.
Z tohto dôvodu by ergonomické požiadavky na systém osvetlenia na pracovisku mali byť jeden z najdôležitejších faktorov. Správnym typom LED osvetlenia dokážeme eliminovať nežiadúce odlesky a oslnenie, zvýšiť pracovný výkon a schopnosť sústrediť sa a zabrániť tak poškodeniu zraku ako aj stresujúcim situáciám.
Vhodne zvolená chromatickosť teploty farieb osvetlenia zabezpečí optimálne podmienky pre stimuláciu a sústredenú prácu. Odporúčaná je neutrálna biela farba svetla, chromatickosť na úrovni 4000K a hodnota indexu podania farieb (CRI) 80 a viac. Najlepšie výsledky však dosiahneme použitím simulačného systému denného svetla.
Svetlo je schopné podstatne ovplyvniť náladu a schopnosť ľudí vnímať a nie je len potrebné osvetliť pracovný priestor, ale tiež efektívne ovplyvňovať biologické vlastnosti pracujúcich.

VÝROBNÉ A SKLADOVÉ PREVÁDZKY

Bezúdržbovosť, vysoká svetelná účinnosť a ekologická prevádzka

Priemyselné prevádzky ako skladové a výrobné priestory ponúkajú veľmi zaujímavé možnosti realizácie úsporných projektov LED modernizácie osvetlenia vďaka presnej vyžarovacej charakteristike, vysokej účinnosti optickej časti a dlhej životnosti LED diód. Z dôvodu dvoj a troj smennej prevádzkovej doby sú tieto objekty z hľadiska návratnosti investície najvhodnejšie pre aplikáciu moderného LED osvetlenia, ktoré v porovnaní so súčasným konvečným osvetlením prináša viacero dôležitých ekonomických, ekologických ako aj kvalitatívnych benefitov.
 Úspora na elektrickej energií a údržbových nákladoch sa pohybuje v priemere na úrovni 40%. Vďaka nižšiemu produkovanému teplu LED diód sa znižuje záťaž na klimatizáciu prevádzky. Z hľadiska ochrany životného prostredia znižujeme produkované množstvo CO2, ktoré je potrebné na výrobu elektrickej energie a taktiež získavame technológiu, ktorá neobsahuje toxické látky ako ortuť, tažké kovy ako olovo ani vzácne plyny, ktoré sú súčasťou každej výbojky, alebo žiarivky.
V neposlednom rade zvýšime osvetlenosť priestoru podľa aktuálnych noriem STN a tým zvýšime pracovný komfort a bezpečnosť v prevádzke. Obzvlášť vhodným prostredím na aplikovanie sofistikovaných LED systémov sú chladné sklady, mraziarne a prevádzky s veľmi nízkou teplotou. LED diódam sa životnosť na rozdiel od výbojok a žiariviek v chladnom prostredí výrazne zvyšuje, dokonca pri teplote okolo 0 stupňov Celzia produkujú o 10 až 20% viac svetla ako pri bežných teplotách. V prípade žiariviek klesá životnosť ako aj svetelný tok v takomto prostredí na takmer polovicu!


PARKOVACIE PRIESTORY

Zvýšená bezpečnosť, inteligentný systém stmievania a núdzového osvetlenia

Parkoviská pre návštevníkov ako jedna zo služieb nákupných centier pokrývajú veľké plochy a vyznačujú sa vysokou hustotou návštevnosti osôb. Kvalitné osvetlenie plní bezpečnostnú funkciu a znižuje riziko nehôd.
Podzemné parkovacie plochy bez prístupu denného svetla sú prevádzkované zväčša nepretržite a preto je veľmi dôležitý správny výber svietidiel. Modernizáciou s použitím LED svietidiel s asymetrickou vyžarovacou krivkou docielime eliminovanie "jaskynného efektu" a zároveň sa dosiahne výrazných úspor na elektrickej energií a údržbe pri krátkej návratnosti investície. V kombinácií s inteligentným systémom stmievania pomocou pohybových senzorov sa dokáže dosiahnúť dodatočná úspora. Vďaka centralizovanému systému LED núdzového osvetlenia, ktoré sú v prevádzke nepretržite dokážeme ušetriť nemalé prostriedky na energiách a častej výmene svetelných zdrojov a prevádzkovateľ má okamžitý prehľad o stave batérií vo svietidlách.

Vonkajšie parkovacie priestory sa v niektorých prípadoch vyznačujú špecifickou požiadavkou na osvetlenie.
V prípade skladovania kontajnerov, alebo materiálu je potrebné osvetliť z jedného svetelného bodu rozsiahle plochy, ktoré je náročné osvetliť pri rozumnej spotrebe konvenčným typom svietidiel.
Riešenie v podobe využitia špecificky navrhnutého LED reflektoru, osadeného asymetrickými optikami s úzkym vyžarovaním dokáže osvetliť rozsiahle plochy veľmi efektívne s účinnosťou systému vyše 90% a tým ušetriť výrazné prostriedky za energiu a údržbu. Dosiahnutý pracovný komfort je neporovnateľný s osvetlením pomocou halogenidových reflektorov, nakoľko optická časť tohto systému má značné fyzikálne obmedzenia oproti LED optikám, ktoré vedia vyžarovať extra úzky lúč svetla už od 3 stupňov.

ŠPORTOVISKÁ A ŠKOLY

Zvýšená pozornosť, vyšší zrakový komfort, naturálnejšie podanie farieb 

Kým dospelí trávia svoj čas v práci, deti a mladí ľudia sa vačšinu dňa pohybujú v triedach a školských priestoroch. Správne a kvalitné osvetlenie učební je z tohto dôvodu nanajvýš dôležité. Svetlo je najdôležitejším parametrom pre životné prostredie , ktoré je priaznivé na učenie. Musí byť funkčné, s minimálnym oslnením a taktiež musí umožnovať flexibilitu v zmysle možného rozsvietenia rôznych častí pracovnej plochy.

Denné svetlo je pre študentov taktiež dôležité a pomáha im s koncentráciou. S využitím snímačov denného svetla s vysokou citlivosťou môžme v týchto prípadoch dosiahnúť vysoké úspory energie v dôsledku využívania učební najmä v priebehu dňa. Doplňujúcou možnosťou pre dodatočné úspory energie môže byť senzor pohybu, ktorý by vypol svietidlá, pokial by po dlhšiu dobu nezaznamenal žiadny pohyb v triede.
Osvetlenie športovisk a telocviční je vo veľkej miere zastaralé, ktoré nespĺňa žiadnu požiadavku zo súčasných noriem STN EN. Často používané halogénové reflektory na osvetlenie hracej plochy majú obrovskú spotrebu, nízku účinnosť, veľmi slabé podanie farieb CRI a je potrebná častá výmena svetelných zdrojov.
Špeciálnymi LED reflektormi, odolnými voči otrasom dokážeme znížiť spotrebu energie až o 90% pri zvýšení intenzity ako aj rovnomernosti osvetlenia. Moderné, vysokosvietivé LED systémy sa vyznačujú vynikajúcim podaním farieb, až na úrovni 90 CRI pri vhodnej chromatickosti 4750K, ktoré umožnia študentom a užívateľom športovísk doteraz nepoznaný zážitok z hry, nakoľko sa prirodzene zvýši zrakový komfort, farby sú výrazne živšie a naturálnejšie a hráč dokáže vnímať detaily, ktoré pri halogénovom osvetlení nemohol vidieť.

Jedna z popredných spoločností na Slovensku, ktorá sa špecializuje na odborné, komplexné riešenia modernizácií osvetlenia na kľúč je spoločnosť ECO-LOGIC s.r.o.
V prípade, že Vás niektoré z riešení modernizácie zaujalo, viac informácií sa dozviete na www.ecologic.sk