Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.275.819
42.012
ton emisií CO₂
0084023,417
MWh

Inovatívne Smart city riešenie s modulárnymi stožiarmi HESS - Medtronic Plaza

Vonkajší areál US Bank štadióna, známy ako Medtronic Plaza a vstupy na viacúčelový štadión sú atraktívne osvetlené multifunkčnými stožiarmi Hess CITY ELEMENTS. Modulárne osvetľovacie stožiare spĺňajú širokú škálu požiadaviek na osvetlenie a majú aj ďalšie bezpečnostné a komunikačné funkcie

Inovatívne Smart city riešenie s modulárnymi stožiarmi HESS - Medtronic Plaza

Vonkajšie osvetlenie: Zameranie sa na multifunkčné prevedenie a dizajn

Svetelné riešenie vonkajšej plochy štadióna je úzko späté so zážitkovým charakterom a ikonickým dizajnom budovy. V spolupráci s firmou Oslund and Associates z oblasti krajinnej architektúry hľadali dizajnéri osvetlenia Illume Lighting Design a The Lighting Agency z Denveru v Colorade minimalistické svietidlo, ktoré by zodpovedalo nezvyčajnej architektúre budovy a ponúklo tiež potenciálne riešenia pre osvetlovacie, bezpečnostné a komunikáčné komponenty.Multifunkčné a modulárne stožiare CITY ELEMENTS sa vyznačovali presne aplikáciami, ktoré projektanti hľadali: niekoľko funkcií sa sústredilo do jedného jednoduchého systému stožiara.

„Jednoduchý tvar stožiara v kombinácii s možnosťou integrácie kamier, WiFi a reflektorov na bezpečnostných kontrolných stanoviskách významne prispel k zníženiu počtu zariadení do niekoľkých stožiarov, pričom stále spĺňa všestranné bezpečnostné požiadavky moderných športov,“ hovoria účastníci projektu z JTH Lighting Alliance v Minneapolise, ktorí boli počas procesu inštalácie zapojení ako územný zástupcovia.

Celkovo bolo nainštalovaných 71 osvetľovacích stožiarov CITY ELEMENTS s priemerom 230 mm. Deväť rôznych verzií CITY ELEMENTS - v rozsahu od 4 do 9 metrov - vytvára príjemné prostredie a vysoký pocit bezpečia.

CITY ELEMENTS poskytuje základné LED osvetlenie z rôznych výšok

Na miestach uprostred pešej zóny majú štyri a osem metrov vysoké CITY ELEMENTS ukončovacie prvky AR900, z ktorých poskytujú rovnomerné osvetlenie vysokovýkonné LED moduly s rotačne symetrickými vyžarovacími charakteristikami.V oblastiach blízko okraja zaisťujú homogénne osvetlenie tam, kde je to potrebné, deväť metrov vysoké CITY ELEMENTS s ukončovacími prvkami AA900 s integrovaným tienením.

Kamery, WiFi a reflektory na vybraných miestach

Na strategicky dôležitých križovatkách sú CITY ELEMENTS vybavené radom ďalších funkcií. Napríklad 17 stožiarov bolo vybavených zariadeniami na záznam pomocou bezpečnostných kamier.

Osvetlenie a Wi-Fi komponenty boli súčasťou iných stožiarov. Posledne menované zariadenie poskytuje neobmedzený prístup k sieťovým službám vo vonkajšom prostredí pri mnohých podujatiach a zaisťuje, že fanúšikovia sú zapojení do diania zábavným spôsobom.