Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.059.541
41.242
ton emisií CO₂
0082483,466
MWh

LED osvetlenie parkovacej plochy pre lietadlá na letisku v Innsbrucku

Systém osvetlenia parkovacej plochy pre lietadlá na letisku v Innsbrucku: svetové riešenie pomocou výkonnej LED technológie.

LED osvetlenie parkovacej plochy pre lietadlá na letisku v Innsbrucku


Systém osvetlenia parkovacej plochy pre lietadlá na letisku v Innsbrucku: svetové riešenie pomocou výkonnej LED technológie. Celosvetový dopravný chod, dokonca i verejná doprava na letiskách predstavuje značné zaťaženie pre životné prostredie. Preto letisko v Innsbrucku prijalo preventívnu ochranu životného prostredia, ktorá je integrálnou súčasťou jeho podnikovej stratégie a zameriava sa na dlhotrváce riešenia na rozvoj letiskovej infraštruktúry: výkonnú LED technológiu.

Na 14 vysokých stožiarov s nastaviteľnou výškou (od 13,5 m do 21 m) je namontované množstvo LED jednotiek, ktoré sú schopné osvietiť celkovú plochu až 49 000 m² v súlade so štandardmi ICAO príručiek a v zhode so štandardom EN 12464-2 (osvetlenie vonkajších pracovných plôch).

V porovnaní s pôvodne plánovaným projektom s konvenčnou technológiou, táto technológia bola schopná dosiahnuť viac než o 70% zníženie spotreby energie a CO2 , ktoré produkujú rovnaký výsledok technického svetla a spĺňajú všetky spomenuté štandardy a bezpečnostné opatrenia. V skutočnosti, použitá svetelná technológia pracuje so značne zvýšenou presnosťou: Miera svetla, ktoré je rozptýlené do prostredia je výrazné znížená a svetelné znečistenie, ktoré je rozptýlené do nočnej oblohy, je anulované. Osvetlená je iba určená plocha a vplyv na životné prostredie je minimalizovaný.

Spolu s vysokým potenciálom úspory poskytuje LED technológia tiež množstvo iných výhod, ktoré sú veľmi dôležité pre letiskové plochy. Popri výrazne zníženým nákladom na údržbu sú ďalšími výhodami najmä rýchly reakčný čas (on/off) a početné možnosti ovládania svetla (DALI), vďaka ktorým môže byť svetlo stlmené pomocou nekonečne meniteľného ovládania a tým sa dá ideálne nastaviť podľa prevládajúcich požiadaviek.

Vďaka inštalácii tohto systému osvetlenia letisko v Innsbrucku opäť zdokonalilo jeho oddanosť ochrane životného prostredia a využitím LED vysokých stožiarov sa stalo medzinárodným priekopníkom.