Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.275.994
42.012
ton emisií CO₂
0084024,662
MWh

LED osvetlenie pre chodby v business centre v Zurichu

Viac ako 80% úspora vďaka LED osvetleniu použitému v chodbe budovy

LED osvetlenie pre chodby v business centre v Zurichu

Viac ako 80% úspora vďaka LED osvetleniu použitému v chodbe budovy

The Public Works oddelenie City Council v Zurichu uskutočnilo pilotný projekt v meraní s Eteam GmbH a Zumtobel. Osvetlenie v dvoch identických chodbách v office centre Zurichu boli určené ako ukazovatele pre potenciálnu úsporu energie v prípade, že sa využijú LEDky a kontrolný systém. Výsledok po štvormesačnom meraní bol: Led osvetlenie v najefektívnejšom móde môže ušetriť viac ako 80% energie v porovnaní s konvenčnými žiarivkami.

Pre pilotný projekt sa merali: jedna chodba ostala nezmenená - konvečná technológia spolu so senzorom vypnutia akonáhle nebol pohyb osôb dlhšie ako 10 minút. Druhá chodba bola navrhnutá s najmodernejšou LED technológiou spoločnosti Zumtobel. Okrem toho boli doplnené o senzory  v niektorých častiach s časovačom vypnutia na jednu minútu. V prípade LED časté vypínanie a zapínanie nemá žiadny vplyv na životnosť a komfort osvetlenia. Nameraná spotreba LED riešenia bola spolu so systémom monitorovania pohybu o 81% nižšia ako porovnateľné osvetlenie s žiarivkami.

"Výsledok pilotného projektu ukazuje, že LED technológia spolu s vhodným kontrolným systémom umožňuje obrovský potenciál úspor a je ďaleko lepšia ako pôvodný koncept, ktorý je tiež považovaný ako energeticky úsporný", vysvetluje Daniel Cathomen, Marketing Manager Zurich, ďalej dodáva: "Kombinácia vhodných zdrojov a dobre naladený kontrolný management vytvára inovatívny, energeticky úsporný a v budúcnosti ľahko modifikovateľný systém, ktorý je pre užívateľa prijateľný s krátkou dobou návratnosti.