Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

11.848.639
40.491
ton emisií CO₂
0080981,790
MWh

LED osvetlenie vo fabrike Novozymes v Dánsku

" GreenManufacturing system " bol implementovaný do troch výrobných hál. Tento funkčný systém sa adaptoval pre individuálne priestory a pre špecifické podmienky od ľudí, ktorí tu pracujú.

LED osvetlenie vo fabrike Novozymes v Dánsku

Novozymes má tri fabriky s veľkým počtom T8 žiarivkových svietidiel, ktoré bolo treba vymeniťVýzva zákazníka

Podmienky prístupu na všetkých miestach boli všeobecne ťažké, čiže výmena pôvodných káblov by bola veľmi časovo náročná. Plán teda bol využiť existujúce káble v spojení s inteligentným riešením, ktoré by bolo schopné ovládať intenzitu osvetlenia podľa požiadaviek. 

Správne osvetlenie

" GreenManufacturing system " bol nainštalovaný do všetkých troch fabrík. Výmena spočívala na báze 1:1, s použitím pôvodných káblov. Celkovo bolo dodaných 4400 svietidiel, plus 1200 senzorov, ktoré dokážu komunikovať bezdrôtovo so svietidlami. Žiadne dodatočné inštalačné práce neboli potrebné. Senzory je možné neskôr priemestniť ako klient bude požadovať.