Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.612.225
258.594
ton emisií CO₂
0517188,504
MWh

Letisko Bournemouth znížilo náklady na energiu pre svietidlá na parkovisku o 72% výmenou za LED.

Letisko modernizuje parkovisko s LED svietidlami vyrobenými v Anglicku, ktoré znížia spotrebu o 72% a prinesú úsporu 65 ton CO2 ročne.

Letisko Bournemouth znížilo náklady na energiu pre svietidlá na parkovisku o 72% výmenou za LED.

Letisko modernizuje parkovisko s LED svietidlami vyrobenými v Anglicku, ktoré znížia spotrebu o 72% a prinesú úsporu 65 ton CO2 ročne.

Prechod na LED osvetlenie je dôkaz o pokrokovom myslení letiska a pokračovanie jeho činností v CO2-neutrálnych projektoch. 
Projektant navrhol efektívne riešenie náhrady pôvodných 150W sodíkov ( 170W s predradníkom ) s ich LED svietidlami - ktoré spotrebujú iba 67W vrátane predradníka.

209 svietidiel bolo vymenených spôsobom jedna k jednej, 4-metrové stožiare s rozostupom 40 metrov, poskytuje letisku bezkonkurenčný štandard úrovne osvetlenia a rovnomernosti. Toto riešenie zvýši komfort zákazníka ako aj bezpečnosť - intenzita na ceste je viac ako 20 luxov. 

Nový systém osvetlenia na dvoch parkoviskách v Bournemounth spotrebuje o 72% menej energie ako pôvodná technológia. S použitím inteligentného kontrolného systému je možné usporiť dodatočných 25% na nákladoch vďaka zníženiu doby osvetlenia z 12 hodín na deväť. 

Novo-nainštalované svietidlá majú bezúdržbovú prevádzku počas životnosti 60 000 hodín ( čo reprezentuje dobu 7 rokov pri dobe svietenia 24 hodín denne, sedem dní v týždni ). Tento fakt prináša dodatočné úspory cez 1 000 libier ročne z dôvodu žiadnych prevádzkových nákladov. 

Michael Twomey, vedúci technických služieb na letisku Bournemouth hovorí: "Letisko Bournemouth bolo jedno z prvých v UK, ktoré dosiahlo v roku 2012, že činnosti týkajúce sa exteriéru sú CO2-neutrálne a sme na to nesmierne hrdí. Budeme naďalej investovať do nízko-uhlíkových technológii, aby sme minimalizovali svoju uhlíkovú stopu ako súčasť M.A.G programu pre všetky ich letiská." 

"Výmenou osvetlenia na prvom a druhom parkovisku za nové low-energy LED svietidlá sme boli schopní usporiť energiu, náklady a zlepšiť kvalitu osvetlenia pre zákazníkov. Je to pre nás veľmi dôležité."