Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.177.040
41.660
ton emisií CO₂
0083320,083
MWh

LOGISTICKÉ PARKY – Inovatívne riešenia

Dôležitou súčasťou technologického vybavenia logistických objektov je kvalitné osvetlenie, ktoré musí spĺňať normové predpisy ako aj požiadavky investora. Priemyselné a logistické budovy sú energeticky náročné objekty, keďže prevádzka je v mnohých prípadoch nepretržitá a z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby osvetlenie pracovalo spoľahlivo a úsporne. Rovnako dôležitá je zraková pohoda umožňujúca očiam plniť ich funkciu a priamo ovplyvňovať produktivitu práce.

LOGISTICKÉ PARKY – Inovatívne riešenia

Dôležitou súčasťou technologického vybavenia logistických objektov je kvalitné osvetlenie, ktoré musí spĺňať normové predpisy ako aj požiadavky investora.

Priemyselné a logistické budovy sú energeticky náročné objekty, keďže prevádzka je v mnohých prípadoch nepretržitá a z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby osvetlenie pracovalo spoľahlivo a úsporne. Rovnako dôležitá je zraková pohoda umožňujúca očiam plniť ich funkciu a priamo ovplyvňovať produktivitu práce.

Súčasná doba ponúka progresívne a smart technológie aj v oblasti osvetlenia, ktoré poskytujú zaujímavé možnosti optimalizácie a inteligencie.

 

Inteligentné LED osvetlenie logistickej haly

Hlavné osvetlenie priestorov logistiky je vhodné riešiť osvetľovacou sústavou s riadením pomocou tkzv. DALI systému. Ide o overené a spoľahlivé riešenie, ktoré ponúka viaceré atribúty ako stmievanie, vytváranie množín alebo skupín, autonómne riadenie a dokonca aj diagnostiky porúch jednotlivých svietidiel. Komunikácia medzi svietidlami a ovládacími prvkami prebieha prostredníctvom dátovej zbernice.
Možnosť konfigurácie každého jedného svietidla je dôležité aj pre variabilitu osvetlenia priestorov, čo dodatočne zvýši úsporu energie. Výhodou systému je, že LED osvetľovacia sústava s DALI riadením dokáže vďaka pokročilým pohybovým senzorom pružne reagovať na aktuálne podmienky v zónach pohybovej aktivity a vie byť tým pádom energeticky veľmi efektívna.
Z hľadiska riadenia jednotlivých zón je možné samostatne nastaviť požadovanú intenzitu osvetlenia pre napr. expedíciu (300 lx) a odlišnú pre napr. sklad (150 lx).
Takýmto riešením je garantovane dosiahnuteľná úspora viac ako 50% v porovnaní s klasickým typom svietidiel bez inteligencie.
V prípade prítomnosti svetlíkov a v kombinácii s inovatívnymi svetelnými senzormi vie byť systém plne autonómny a dosiahnutá energetická úspora vie byť ešte vyššia. Takýto typ senzorov podľa vopred nastavených hodnôt kontroluje v reálnom čase intenzitu denného svetla prenikajúceho do haly a automaticky reguluje svetelný tok LED systému tak, aby minimálna intenzita osvetlenia zodpovedala nastavenej hodnote a neklesla pod danú hodnotu.
Tieto hodnoty a samotné nastavenie je možné kedykoľvek zmeniť pomocou ovládacích panelov, počítačového rozhrania alebo diaľkového ovládača.

 

 

Základom je správny návrh a kvalitné projekčné riešenie

Správny návrh a projekcia osvetlenia je dôležitým krokom, ktorý vie v konečnom dôsledku priniesť pridanú hodnotu vo forme pokročilého riadenia a dlhodobej energeticky úspornej prevádzky.

Súčasné technologické možnosti ponúkajú veľmi sofistikované  jedného systému zakomponovať nie len hlavné osvetlenie, ale aj núdzové osvetlenie, kamerový systém a spomínané senzory pohybu. Toto riešenie prináša úsporu nie len na prvotnej investícii ale aj na dodatočnej údržbe.

Jednou z takých realizácii ktorá po rekonštrukcií osvetlenia dosahuje viac ako 65% úspory je hala GEBRÜDER WEISS v logistickom parku v Senci.

Technologické riešenie je založené na pokročilej senzorike denného osvetlenia spolu s použitím lištového systému s LED osvetlením, ktorý v reálnom čase vyhodnocuje aktuálnu intenzitu osvetlenia a prispôsobuje ju podľa vopred nastavených požiadaviek. Ročná spotreba pôvodnej sústavy bola 123 MWh a po modernizácii klesla na 43 MWh. Návratnosť celkovej investície bola iba 2 roky a 3 mesiace!

„ Projekt modernizácie osvetlenia priniesol niekoľko pozitív. Moderné LED svietidlá sú efektívnejšie a vďaka inteligentným senzorom prinášajú veľkú úsporu. Ďalšie šetrenie vzniká v podobe minimálnej údržby oproti pôvodnej sústave. Riešenie od spoločnosti ECO-LOGIC bolo pre nás ideálne. “ zhodnotila úspešnú realizáciu projektu Zuzana Vargová, špecialista QM & UM za spoločnosť GEBRÜDER WEISS.

 

Staršie logistické haly a parky  - aké podmienky majú na modernizáciu osvetlenia?  Môžu to urobiť počas prevádzky budovy, alebo je nutné na istý čas halu vyprázdniť, resp. postupne osvetlenie modernizovať a zapájať?

Pri starších logistických halách a parkoch sú podmienky pre modernizáciu vo všeobecnosti veľmi priaznivé. Celkovú návratnosť ovplyvňuje však viacero faktorov ako počet hodín prevádzky, cena za elektrickú energiu, náklady na údržbu, požadovaná, resp. normová intenzita osvetlenia po rekonštrukcií a iné. S klientom je nutné konzultovať čo preferuje a tak dohodnúť aj samotnú inštaláciu. Je bežné, že sa samotná montáž realizuje počas víkendov alebo nocí, kedy sa samotná prevádzka nijako nenaruší. V prípade, že spoločnosť pracuje spôsobom 24/7, musí sa vypracovať harmonogram prác a vyčleniť jednotlivé zóny, po ktorých sa bude postupne modernizovať. Ideálny stav je, ak má klient plánovanú odstávku, resp. prázdniny kedy je možné naplno pracovať bez obmedzenia počas tohto obdobia.

 

Spomínali ste kabeláž pre svietidlá aj riadiacu jednotku, čo je pri projekte a samotnej realizácii nových LED svietidiel s riadením dôležité?

Samotnou obhliadkou skutkového stavu sa zistia nedostatky a čo všetko je nutné vymeniť, resp. nahradiť novými komponentami. Pri systéme, kedy je vhodné svietidlá ovládať inteligentným riadením, je nutné ku každému svietidlu doviesť novú kabeláž z dôvodu potrebnej dátovej komunikácie.

Ak ide o plán výstavby novej haly, prípadne úplne novej svetelnej sústavy, projektant navrhne osvetlenie a riadenie na komplet. Výhodou nových lištových systémov, ktoré sa používajú v logistických halách je, že potrebné vedenie je zavedené v tele svietidla a nie je potrebná dodatočná kabeláž ako napr. pri modernizácii samostatných svietidiel.

 

Náročnosť na údržbu a prípadné opravy - vystačí si firma sama?  

Dnes je štandardom, že na kvalitné LED svietidlá sa poskytuje záruka minimálne 5 rokov. Počas tejto doby by mali byť nutné opravy riešené v rámci záruky. Pravidelná údržba je nevyhnutná, ako napr. čistenie optických časti a vo väčšine prípadov sa jedná o jednoduchú záležitosť, ktorú si vie firma interne sprocesovať.

 

Čo považujete za dôležité v oblasti šetrenia energie v súvislosti s osvetlením....

V prvom rade je to o prístupe. Stretávame sa bežne so situáciami, kedy počas prestávky na pracovisku svietidlá svietia na 100% a pritom stačí vypnúť svetlo a po príchode si ho opäť zapnúť. Bohužiaľ si dovolím tvrdiť, že túto situáciu „ľudského faktoru“ vidia majitelia hál dennodenne. Preto riešenie inteligentného riadenia pomôže eliminovať túto situáciu a pomocou senzorov denného svetla a senzorov pohybu dokážeme ušetriť nemalé financie a znížiť tak uhlíkovú stopu. 

Súčasná ponuka a možnosti technológie sú tak široké, že nie je možné, aby interný zamestnanec, ktorý má na starosti všeobecnú údržbu mal aktuálne poznatky o možnostiach svetelnej techniky.
Z tohto dôvodu je vhodné, resp. nevyhnutné osloviť odbornú projekčnú spoločnosť, ktorá skonzultuje s investorom všetky jeho požiadavky a navrhne podľa aktuálnych možností, znalostí a skúseností ekologické, inovatívne a dlhodobo udržateľné riešenie osvetlenia.