Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili

12.624.965
50.077
ton emisií CO₂
0100153,138
MWh

Modernizácia osvetlenia priniesla výraznú úsporu spoločnosti Protetika Trade a.s.

Dosiahnúť nemalé úspory a zároveň výrazne zvýšiť intenzitu a kvalitu osvetlenia sa podarilo bratislavskej akciovej spoločnosti Protetika Trade, ktorá sa začiatkom roka rozhodla komplexne zrekonštruovať osvetlenie svojho centrálneho skladu.

Dosiahnúť nemalé úspory a zároveň výrazne zvýšiť intenzitu a kvalitu osvetlenia sa podarilo bratislavskej akciovej spoločnosti Protetika Trade

Predstava bola riešiť modernizáciu komplexne, vrátane rozvodov a káblových vedení s dôrazom na dosiahnutie energetickej a prevádzkovej úspory, v súlade s normami STN EN.

V neposlednom rade klient požadoval možnosť prefinancovať celý projekt z dosiahnutých úspor pri krátkej dobe návratnosti investície.

S týmto neľahkým zadaním sa Protetika Trade a.s. obrátila na odborníkov, špecializujúcich sa na komplexné modernizácie osvetlenia, spoločnosť ECO-LOGIC s.r.o. (www.ecologic.sk)

Prvým, nevyhnutným krokom bola svetelno-technická obhliadka predmetných skladových priestorov. Jedná sa o presne zadefinovaný a systematický pracovný postup s účelom získania potrebných informácii o súčasnom stave osvetlovacej sústavy. Správna a odborná identifikácia a následný, ucelený návrh efektívnej možnosti modernizácie osvetlenia priniesli prvotný pohľad na dosiahnuteľné ekonomické, energetické a ekologické benefity. Tím svetelných inžinierov spracoval presné výpočty rozmiestnenia nových káblových trás, rozvodov ako aj rozloženie a potrebnú intenzitu nových svietidiel.

 Súčasť štandardne ponúkaných služieb od spoločnosti ECO-LOGIC s.r.o. bola aj presná analýza, ktorá okrem vypočítanej návratnosti investície na úrovni troch rokov obsahovala detailný prehľad dosiahnuteľných výsledkov ako 52% úspora na elektrickej energii, čo predstavuje 8.200 Eur, úspora na údržbových nákladoch vo výške 3.650 Eur a v neposlednom rade odlahčené životné prostredie v podobe úspory viac ako 27.000 kg emisií CO2 ročne.

Prefinancovanie celej investície z dosiahnutých úspor po dobu návratnosti investície cez mechanizmus ecoFINANCE bola nosným piliérom a zároveň pridanou hodnotou celého ponúknutého riešenia a rozhodnutie pre pre modernizáciu osvetlenia nenechala na seba dlho čakať.

Modernizácia spočívala vo výmene 420 ks zastaralých a neúspornych svietidiel, využívajúc žiarivkové svetelné zdroje, prevažne rady T8 a T12 o výkone 2x36W, ktoré sa vyznačujú nízkou účinnosťou, krátkou životnosťou a s tým spojenou častou údržbou. Z dôvodu preferencie krátkej návratnosti investície sa zvolilo cenovo výhodné riešenie v podobe vysokokvalitných prachotesných svietidiel THORN Aquaforce II využívajúce poslednú generáciu lineárnych žiariviek TL5 o výkone 2x49W s vysokou účinnosťou a životnosťou 25.000 hodín.
Na celej investícii sa výraznou časťou podieľala rekonštrukcia káblových trás a elektrických rozvodov, ktoré bolo nutné kompletne vymeniť.

Projekt počítal aj s cielenou optimalizáciou rozloženia svietidiel, vďaka čomu sa podarilo znížiť počet svetelných bodov na 163 ks. Napriek tomu sa docielilo viac ako dvojnásobné zvýšenie intenzity osvetlenia (Em=150 lx) a dosiahla sa normou predpísaná rovnomernosť (U=0,5).

 „Som veľmi spokojný s celkovým výsledkom. Naši klienti pocítili ihneď rozdiel v kvalite osvetlenia. Zvýšila sa intenzita a tým pádom aj bezpečnosť na pracovisku. Rovnako nás teší aj obrovská úspora na energiách a prevádzkových nákladoch, ktorú modernizácia priniesla." Vyjadril sa k projektu riaditeľ pre investičný rozvoj a kvalitu, Ing.Vladimír Hrabinský.

Modernizácia osvetlenia priniesla výraznú úsporu spoločnosti Protetika Trade a.s.