Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.601.999
258.554
ton emisií CO₂
0517108,759
MWh

Modernizácia osvetlenia priniesla výraznú úsporu spoločnosti Protetika Trade a.s.

Dosiahnúť nemalé úspory a zároveň výrazne zvýšiť intenzitu a kvalitu osvetlenia sa podarilo bratislavskej akciovej spoločnosti Protetika Trade, ktorá sa začiatkom roka rozhodla komplexne zrekonštruovať osvetlenie svojho centrálneho skladu.

Modernizácia osvetlenia priniesla výraznú úsporu spoločnosti Protetika Trade a.s.

Dosiahnúť nemalé úspory a zároveň výrazne zvýšiť intenzitu a kvalitu osvetlenia sa podarilo bratislavskej akciovej spoločnosti Protetika Trade

Predstava bola riešiť modernizáciu komplexne, vrátane rozvodov a káblových vedení s dôrazom na dosiahnutie energetickej a prevádzkovej úspory, v súlade s normami STN EN.

V neposlednom rade klient požadoval možnosť prefinancovať celý projekt z dosiahnutých úspor pri krátkej dobe návratnosti investície.

S týmto neľahkým zadaním sa Protetika Trade a.s. obrátila na odborníkov, špecializujúcich sa na komplexné modernizácie osvetlenia, spoločnosť ECO-LOGIC s.r.o. (www.ecologic.sk)

Prvým, nevyhnutným krokom bola svetelno-technická obhliadka predmetných skladových priestorov. Jedná sa o presne zadefinovaný a systematický pracovný postup s účelom získania potrebných informácii o súčasnom stave osvetlovacej sústavy. Správna a odborná identifikácia a následný, ucelený návrh efektívnej možnosti modernizácie osvetlenia priniesli prvotný pohľad na dosiahnuteľné ekonomické, energetické a ekologické benefity. Tím svetelných inžinierov spracoval presné výpočty rozmiestnenia nových káblových trás, rozvodov ako aj rozloženie a potrebnú intenzitu nových svietidiel.

 Súčasť štandardne ponúkaných služieb od spoločnosti ECO-LOGIC s.r.o. bola aj presná analýza, ktorá okrem vypočítanej návratnosti investície na úrovni troch rokov obsahovala detailný prehľad dosiahnuteľných výsledkov ako 52% úspora na elektrickej energii, čo predstavuje 8.200 Eur, úspora na údržbových nákladoch vo výške 3.650 Eur a v neposlednom rade odlahčené životné prostredie v podobe úspory viac ako 27.000 kg emisií CO2 ročne.

Prefinancovanie celej investície z dosiahnutých úspor po dobu návratnosti investície cez mechanizmus ecoFINANCE bola nosným piliérom a zároveň pridanou hodnotou celého ponúknutého riešenia a rozhodnutie pre pre modernizáciu osvetlenia nenechala na seba dlho čakať.

Modernizácia spočívala vo výmene 420 ks zastaralých a neúspornych svietidiel, využívajúc žiarivkové svetelné zdroje, prevažne rady T8 a T12 o výkone 2x36W, ktoré sa vyznačujú nízkou účinnosťou, krátkou životnosťou a s tým spojenou častou údržbou. Z dôvodu preferencie krátkej návratnosti investície sa zvolilo cenovo výhodné riešenie v podobe vysokokvalitných prachotesných svietidiel THORN Aquaforce II využívajúce poslednú generáciu lineárnych žiariviek TL5 o výkone 2x49W s vysokou účinnosťou a životnosťou 25.000 hodín.
Na celej investícii sa výraznou časťou podieľala rekonštrukcia káblových trás a elektrických rozvodov, ktoré bolo nutné kompletne vymeniť.

Projekt počítal aj s cielenou optimalizáciou rozloženia svietidiel, vďaka čomu sa podarilo znížiť počet svetelných bodov na 163 ks. Napriek tomu sa docielilo viac ako dvojnásobné zvýšenie intenzity osvetlenia (Em=150 lx) a dosiahla sa normou predpísaná rovnomernosť (U=0,5).

 „Som veľmi spokojný s celkovým výsledkom. Naši klienti pocítili ihneď rozdiel v kvalite osvetlenia. Zvýšila sa intenzita a tým pádom aj bezpečnosť na pracovisku. Rovnako nás teší aj obrovská úspora na energiách a prevádzkových nákladoch, ktorú modernizácia priniesla." Vyjadril sa k projektu riaditeľ pre investičný rozvoj a kvalitu, Ing.Vladimír Hrabinský.