Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.662.608
258.791
ton emisií CO₂
0517581,395
MWh

Osvetlenie maloobchodnej predajne pomocou LED

V porovnaní s obchodom, ktorý využíva konvenčné svietidlá, nová LED technológia dokáže priniesť 50% úspory na spotrebe elektrickej energii.

Osvetlenie maloobchodnej predajne pomocou LED

V porovnaní s obchodom, ktorý využíva konvenčné svietidlá, nová LED technológia dokáže priniesť 50% úspory na spotrebe elektrickej energii.

Predpokladá sa, že spoločnosť Greggs Plc, najväčší britský predajca pečiva, je prvým maloobchodným predajcom v Európe, ktorý predajnú plochu svojho nového obchodu v Bromley v grófstve Kent osvetlil výlučne pomocou LED svetelných zdrojov navrhnutých a dodaných divíziou Philips Lighting. V porovnaní s obchodmi používajúcimi bežné osvetlenie sa od novej inštalácie očakáva, že dosiahne 50 % úsporu energie na osvetľovanie a zníži emisie oxidu uhličitého o dve tony ročne. Nízka produkcia tepla týchto LED tiež zníži požiadavky na klimatizáciu, čo umožní ďalšiu úsporu energie počas letných mesiacov.
Tento prelomový projekt je jedným z mnohých opatrení na úsporu energie uskutočňovaných v celom reťazci obchodov spoločnosti Greggs, ktorý pozostáva z viac než 1 400 obchodov na celom území Spojeného kráľovstva. „Určitý čas sme sledovali pokrok v oblasti osvetlenia s LED a čakali sme, kým bude ponúkať požadovanú úroveň výkonu aj úspory,“ vysvetlil Garry Graham, prevádzkový manažér obchodov spoločnosti Greggs. „Veľmi nás potešili výsledky v Bromley a výkon osvetlenia vyhodnotíme aj z hľadiska jeho budúceho použitia v ďalších obchodoch,“ dodal.

Obchod používa kombináciu svietidiel na navodenie atmosféry a bodových svietidiel zapustených v strope, ktoré dopĺňa osvetlenie pod policami. Všetky svietidlá sú LED náhradou za žiarivkové a výbojové zdroje, ktoré sa zvyčajne používajú v obchodoch spoločnosti Greggs. Tým sa dosiahla komparatívna redukcia inštalovanej elektrickej záťaže o viac než 1,5 kW.

Okrem okamžitej úspory energie bude mať spoločnosť Greggs prospech aj zo zníženia nákladov na údržbu, pretože dlhá životnosť LED zdrojov znamená, že počas celej životnosti obchodu by sa nemala vyžadovať ich výmena. Ďalšou výhodou je, že nebude treba likvidovať žiadne výbojky, ako to požaduje Smernica o elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE).