Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.604.549
258.564
ton emisií CO₂
0517128,647
MWh

Prečo povedať áno zelenej kancelárskej budove?

Pojem zelená výstavba je v našich končinách ešte stále pomerne neznámy. Projekt prvej zelenej kancelárskej budovy v Bratislave s názvom BBC 1 Plus je preto dôležitým medzníkom udržateľného developmentu na Slovensku.

Prečo povedať áno zelenej kancelárskej budove?


Pojem zelená výstavba je v našich končinách ešte stále pomerne neznámy. Projekt prvej zelenej kancelárskej budovy v Bratislave s názvom BBC 1 Plus je preto dôležitým medzníkom udržateľného developmentu na Slovensku. Aké benefity však svojim budúcim užívateľom takáto výstavba reálne prinesie? Nasledujúci článok poskytuje odpovede vo forme stručného výberu základných dôvodov, ktoré uvádza Americká rada pre zelené budovy USGBC (U.S. Green Building Council). 1. Investície do zelených budov znižujú prevádzkové náklady
Oproti bežným projektom majú zelené budovy výhodu nižšej spotreby energie aj vody, vďaka čomu výrazne ovplyvňujú pokles výdajov na prevádzku. Redukovanie nákladov za energie postupne prešlo štádiom od „dobrého nápadu" až po podnikateľskú nevyhnutnosť. V niektorých krajinách dokonca udeľujú vlastníkom takýchto budov daňové úľavy alebo iné zvýhodnenia. Zelené budovy zároveň poskytujú merateľné výsledky, ktoré možno porovnať a sledovať tak klesajúce náklady počas celého životného cyklu budovy. 

2. Zelené budovy prinášajú spokojnejších nájomcov a zamestnancov
Ekologické stavby sú navrhnuté tak, aby poskytovali zdavšie a čistejšie prostredie, z čoho profitujú všetci užívatelia stavby. Existujúce zelené budovy vykazujú vyššiu mieru zamestnanosti a produktivity a súčasne oveľa nižšiu fluktuáciu.

3. Zelené budovy pomáhajú odlíšiť sa
Zelené budovy s nižšími prevádzkovými nákladmi a kvalitnejším vnútorným prostredím sú atraktívnejšie pre narastajúcu skupinu firiem. Okrem vedľajšieho pozitívneho aspektu, že robia spoločnosti so sídlom v takejto budove dobré meno, majú dosah na celú lokalitu aj miestnu komunitu. Potvrdila to napríklad aj softvérová spoločnosť Adobe Systems, Inc., ktorá získala najvyšší certifikát LEED Platinum pre budovy svojho ústredia. Zabezpečilo jej to jednak výraznú publicitu, a zároveň sa zvýšila čistá hodnotu jej nehnuteľností. 

4. Zelené budovy znižujú riziko
Zelený projekt musí spĺňať podmienky stanovené zákonom, nemenej dôležitým aspektom je však kvalita, ktorú posudzuje tretia nezávislá strana. Zelené certifikáty hodnotia merateľné a objektívne porovnateľné parametre, preto nájomcom poskytujú relevatný dôkaz o kvalite, na rozdiel od necertifikovanej výstavby. Vo svete sa to čoraz častejšie prejavuje tým, že zelené budovy oveľa jednoduchšie získavajú stavebné povolenia, ale aj nových nájomcov, pretože uvedomelí klienti vnímajú výhody zelenej výstavby.

5. Zelené budovy priťahujú nových nájomcov
Spoločnosti, ktoré rozmýšľajú prakticky, už teraz vidia benefity udržateľných projektov. Počet dopytov na prenájom v nových moderných kancelárskych priestoroch s prívlastkom „zelené" konštantne stúpa. Podľa štúdie spoločnosti CoStar Group z roku 2008 majú dokonca budovy označené certifkátom LEED o 4,1 % vyššiu obsadenosť než ostatné budovy.