Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.177.058
41.660
ton emisií CO₂
0083320,212
MWh

Prvá továreň na fotovoltické panely na Slovensku

Slovenský výrobca Agora Solar plánuje postaviť 150 MW továreň vo Vranove nad Topľou na východe Slovenska. Zariadenie bude vyrábať sklenené panely a do roku 2024 môže dosiahnuť kapacitu výroby 500 MW.

Prvá továreň na fotovoltické panely na Slovensku

Spoločnosť uviedla, že už identifikovala vhodnú budovu v priemyselnom parku, ktorý sa nachádza v tejto oblasti, a že výrobná kapacita môže nakoniec dosiahnuť 500 MW do roku 2024. Výrobné aktivity s 50 MW výrobnou linkou by sa mali začať v druhom štvrťroku.

Výrobca chce predovšetkým vyplniť medzery na trhu. "Sortiment fotovoltických článkov a veľkostí panelov sa v posledných rokoch značne zväčšil, s nevýhodou, že určité výkonnostné triedy sú často dostupné len na obmedzený čas," uviedla spoločnosť v tlačovej správe. Iné fotovoltické panely, najmä tie s väčšími rozmermi, však nie je možné použiť pre niektoré fotovoltické systémy. "Toto je zaujímavý segment trhu," vysvetlil.

Spoločnosť Agora Solar si zámerne vybrala výrobnú linku, ktorú je možné v krátkom čase previesť na iné formáty, pričom poznamenala, že plánuje vyrábať aj polopriehľadné sklenené moduly pre fotovoltické systémy integrované do budovy (BIPV). Tieto produkty by mali mať stupeň priehľadnosti do 50 % a tiež by mali byť vhodné na aplikáciu v agrovoltike. Takmer všetky fotovoltické panely by mali mať aj bifaciálnu konfiguráciu, pričom spoločnosť je pripravená ponúknuť 30-ročnú záruku výkonu.

Okrem Slovenska chce Agora Solar predávať svoje produkty aj v Česku, Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku.

Vzhľadom na blízkosť Ukrajiny sa časť továrenských hál, ktoré sú stále prázdne, využíva na triedenie a distribúciu oblečenia a darov pre utečencov. „So spustením výroby budú niektorí utečenci, ktorí sú primerane kvalifikovaní, vyškolení a zamestnaní v priebehu niekoľkých mesiacov,“ uviedla spoločnosť.