Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.600.391
258.548
ton emisií CO₂
0517096,223
MWh

Renault predstavil dva projekty batérií s druhou životnosťou

Spoločnosť Renault stavia do centra pozornosti dva nové projekty druhotného používania batérií z elektrických vozidiel. Cieľom programov „Advanced Battery Storage“ vo Francúzsku a „SmartHubs“ vo Veľkej Británii je pomôcť vyvážiť rozvodnú sústavu s rastúcim podielom obnoviteľnej energie.

Renault predstavil dva projekty batérií s druhou životnosťou

Renault prvýkrát oznámil projekt Advanced Battery Storage v roku 2018 ako „najväčší stacionárny systém skladovania energie v Európe s použitými batériami z elektrických vozidiel“. Systém sa má stavať na viacerých miestach a podľa aktuálnych informácií bude mať kapacitu takmer 50 MWh.

Prvý systém skladovania energie so 4,7 MWh bol uvedený do prevádzky v závode Renault Douai. Zatiaľ čo pred dvoma rokmi sa stále hovorilo o lokalitách vo Francúzsku a Nemecku, konkrétne dokonca aj v bývalej uhoľnej elektrárni v Severnom Porýní-Vestfálsku v Nemecku, v najnovšej tlačovej správe sa o týchto lokalitách už nehovorí. Renault hovorí iba o „niekoľkých francúzskych miestach“. Obmedzenie pre Francúzsko by tiež mohlo vysvetliť, prečo sa spoločnosť teraz zameriava na celkovú kapacitu sústavy tesne pod 50 MWh a už nie najmenej 60 MWh, ako je to v oznámení projektu z roku 2018.

V závode Douai je teraz niekoľko kontajnerov dodávaných kooperačným partnerom Nidec, ktoré obsahujú ako staré batérie z elektrovozidiel, tak aj nové skladové jednotky pre popredajné použitie. Batérie sa nabíjajú, keď je dopyt po elektrine v sieti nízky, a znova sa uvoľňujú, keď je vysoký dopyt, čím sa sieť stabilizuje. Okrem spoločnosti Nidec je partnerom projektu aj nemecký poskytovateľ služieb The Mobility House.

Druhý projekt s názvom SmartHubs realizuje Renault spolu s Connected Energy vo West Sussexe na juhu Anglicka. Tam budú prevádzkované sekundárne batérie Renaultu spolu s ďalšími technológiami ako súčasť miestneho energetického ekosystému, aby poskytovali čistejšiu a lacnejšiu energiu na použitie v sociálnom bývaní, doprave, infraštruktúre, domoch a miestnych podnikoch.

Tieto dve spoločnosti už nejaký čas spolupracujú na integrácii použitých batérií do systému na skladovanie energie Connected Energy E-STOR. Aktuálny projekt tiež stavia na tomto: V SmartHubs bude v priemyselných a komerčných prevádzkach nainštalovaných niekoľko systémov E-STOR vybavených batériami Renault. Vďaka svojej skladovacej kapacite 360 kWh pomôžu miestam vybaveným solárnymi panelmi a nabíjačkami znížiť ich náklady na energiu a optimalizovať využitie obnoviteľnej energie. Okrem vyššie spomenutých systémov E-STOR majú partneri v úmysle postaviť aj jeden obrovský kapacitný systém s približne 1 000 použitými batériami na uskladnenie 14,5 MWh. Ten by mal byť schopný zásobiť 1 695 priemerných domácností energiou na celý deň.

Projekt SmartHubs je jedným zo štyroch projektov iniciovaných britskou vládou na pomoc pri navrhovaní energetických systémov budúcnosti. Konzorcium projektu zahŕňa Connected Energy, Moixa, PassivSystems a ICAX, ako aj Newcastle University, West County County Council a Innovate UK.

Pre Renault nejde o prvé projekty tohto rozsahu. Na francúzskom ostrove Belle-Île-en-Mer bude systém kombinovať službu požičiavania elektromobilov s lokálnym skladovaním solárnej energie a inteligentným nabíjacím systémom. Renault prevádza použité batérie na pohon najväčšieho dovolenkového strediska na ostrove. Okrem toho je známe, že v spolupráci s dodávateľom energie Empresa de Electricidade da Madeira francúzsky výrobca automobilov vypracoval v roku 2018 plány na premenu portugalského atlantického ostrova Porto Santo na „inteligentný ostrov“. Použijú sa tam elektromobily, ojazdené batérie a V2G (vehicle-to-grid) v kombinácii s „inteligentným“ nabíjaním. Do tohto projektu je zapojený aj The Mobility House.