Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.059.484
41.242
ton emisií CO₂
0082483,059
MWh

Reštart projektu Zelená domácnostiam

Žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam bude možné vyplniť v pondelok 13. júna 2022 od 15.00 h. Na vyplnenie, kontrolu, ale aj prípadnú opravu žiadostí či zmenu zariadenia budú mať domácnosti dostatok času. Prvé poukážky budú v inovovanom systéme vydané 28. júna 2022.

Reštart projektu Zelená domácnostiam

Národné projekty Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam sú súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Základné rámce pomoci boli stanovené v rámci špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR, ktorý sa týka všetkých regiónov Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Cieľom projektov Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE, čo umožní znížiť využívanie fosílnych palív.

Vďaka dodatočnému navýšeniu rozpočtu projektu o 30 miliónov € budú môcť domácnosti v nasledujúcich mesiacoch využiť podporu na všetky štyri zariadenia – tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, slnečné kolektory aj fotovoltické panely.

Zásadná novinka spočíva v tom, že nový systém umožní uspokojiť momentálny obrovský záujem domácností v období, keď sa dodacie lehoty zariadení predlžujú a zhotovitelia nám hlásia obmedzené kapacity. Poukážky majú platnosť 90 dní, ale o tom, kedy budú aktívne a vydané, odteraz rozhodujú domácnosti po dohode so zhotoviteľmi. A to podľa toho, kedy bude zariadenie na inštaláciu pripravené. Ide o  zásadnú zmenu, ktorá si okrem aktualizácie podmienok vyžaduje aj úpravu informačného systému.

Ako sa zmení spôsob podávania žiadostí?

Hlavný rozdiel je v tom, že systém na registráciu žiadostí zostáva trvalo otvorený. Žiadosti budú môcť vypĺňať majitelia rodinných a bytových domov vo všetkých krajoch okrem bratislavského od 15.00 h v pondelok 13. júna 2022, ale na zaregistrovanie majú domácnosti dostatok času. Poradie nie je odteraz dôležité. Je to len predregistrácia žiadostí pre tých, ktorí by chceli zariadenie inštalovať do konca októbra 2023. Žiadosti je možné vyplniť kedykoľvek, aj o pár dní. Prvé poukážky v novom systéme budú vydané v utorok 28. júna 2022 o 11.00 h.

Ako sa zmení spôsob vydávania poukážok?

Po vyplnení žiadosti dostane domácnosť prístupové údaje do informačného systému, prostredníctvom ktorého môže žiadosť skontrolovať, upraviť a získať aj kód na aktiváciu vydania poukážky. Nasledujúce týždne môže domácnosť využiť na preverenie, či je zariadenie k dispozícii. Zhotovitelia, ktorí sú schopní inštaláciu zariadenia zabezpečiť do 90 dní, môžu vydanie poukážky prostredníctvom kódu aktivovať od 15. júna 2022. Aj po aktivácii poukážky je možné žiadosti naďalej upravovať až do vydania poukážky. Poukážky budú od 28. júna 2022 vydávané v pracovné dni vždy v utorok o 11.00 h.

Môže sa stať, že sa suma 30 miliónov € minie do pár dní?

Nemôže, pretože poukážky sú preplácané až po inštalácii zariadenia a majú obmedzenú platnosť 3 mesiace. Ak domácnosť zistí, že nestihne zariadenie nainštalovať v lehote platnosti poukážky, môže požiadať o jej zrušenie a vypísať si novú žiadosť.

Ako zistím, že systém už umožňuje žiadosť vyplniť?

Podať žiadosť o poukážku na tepelné čerpadlo, slnečné kolektory, fotovoltické panely a kotol na biomasu bude možné elektronicky v pondelok 13. júna. Odkaz na vstup do formuláru na podávanie žiadostí sa nachádza na stránke v časti Žiadosti o poukážku – Podať žiadosť. Systém umožní zadávanie žiadosti v daný deň od 15.00 h. Ak sa na stránku pripojíte pred tým, treba ju o 15.00 h obnoviť, respektíve znova načítať.

Viac informácií a podmienky podpory nájdete tu.