Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.392.005
42.425
ton emisií CO₂
0084850,690
MWh

Senec je LED mestom roka 2014 v strednej a východnej Európe

Primátorovi mesta Senec, Karolovi Kválovi odovzdal cenu "LED mesto roka 2014 strednej a východnej Európy" šéf Philipsu pre tento región Joost Leeflang.

Senec je LED mestom roka 2014 v strednej a východnej Európe

Primátorovi mesta Senec Karolovi Kválovi odovzdal cenu LED mesto roka strednej a východnej Európy šéf Philipsu pre tento región Joost Leeflang.

Mesto Senec v priebehu roka 2013 komplexne zrekonštruovalo mestské verejné osvetlenie. Ako jediné mesto na Slovensku sa radí k popredným mestám strednej a východnej Európy, kde sa už úspešne prevádzkuje moderné a ekologické LED verejné osvetlenie. Realizáciou tohto konceptu došlo k výraznej úspore v spotrebe elektrickej energie, čo sa v konečnom dôsledku premietne do zníženia komunálnych výdavkov. Zároveň použitím tejto najmodernejšej svetelnej technológie sa dospelo ku kvalitatívnej zmene v osvetlení mesta v nočných hodinách, čo nepochybne prispeje k zvýšeniu bezpečnosti na miestnych komunikáciách a v neposlednom rade sa táto technológia nepopierateľne radí k tzv. environment friendly (priateľská voči životnému prostrediu) osvetleniu vzhľadom na výrazné zníženie produkovaných emisií CO2. Vo finančnom prepočte Mesto Senec vďaka novej technológii v nasledujúcom období ušetrí cca 100 000 eur ročne. 


Tento jedinečný projekt bol síce náročnou investíciou z finančného hľadiska, ale v tomto prípade sa samospráva stotožnila s myšlienkou, že je to zároveň veľmi rozumná investícia do budúcnosti mesta. Technológia LED osvetlenia aplikovaná v meste Senec pochádza od renomovaného výrobcu Philips, čo je v súčasnosti záruka špičkových technických a technologických parametrov. Každé svietidlo je vybavené systémom vlastnej regulácie intenzity osvetlenia – dokáže reagovať na rýchlosť stmievania sa a v čase nižšieho počtu ľudí a dopravných prostriedkov v uliciach mesta znižuje intenzitu osvetlenia bez toho, aby si to ľudské oko dokázalo všimnúť. Opäť tak šetrí elektrickú energiu a zároveň predlžuje životnosť LED diód. 

Myšlienku realizácie projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia LED technológiou navrhla mestskej samospráve miestna projektantská spoločnosť ECO-LOGIC, s.r.o., ktorá svoj návrh oprela o prevedený audit starého mestského osvetlenia. Finančne zrealizovať tento náročný projekt pomohla Slovenská sporiteľňa, a.s., ktorá mestu Senec poskytla úver v hodnote celého diela a v neposlednom rade významným bonusom v prefinancovaní tohto projektu bolo aj udelenie grantu od Európskej banky pre obnovu a rozvoj, v rámci jej programu pomoci – MunSeff, vďaka ktorému mesto získalo do mestskej pokladnice späť 20% z výšky istiny poskytnutého úveru potom, čo audit jej nezávislej agentúry Enviros, s.r.o. potvrdil predpokladané dosiahnutie takmer 67% úspory elektrickej energie. Pre mesto Senec je dôležité, že financovanie investície z úverových zdrojov nezaťaží mestský rozpočet, pretože mesto spláca poskytnutý úver z finančných úspor dosiahnutých zníženou spotrebou elektrickej energie a z úspor na údržbu verejného osvetlenia. Návratnosť investície je 8 rokov a jednotlivé komponenty majú záruku 10 až 20 rokov. 

26. marca primátorovi mesta Senec Karolovi Kválovi odovzdal cenu LED mesto roka strednej a východnej Európy šéf Philipsu pre tento región Joost Leeflang. Predstavitelia Philipsu venovali Sencu aj dar – zaviazali sa bezodplatne vybaviť telocvičňu na ZŠ Tajovského novým LED osvetlením.