Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.275.920
42.012
ton emisií CO₂
0084024,135
MWh

Senec šetrí vďaka najrozsiahlejšej LED sústave verejného osvetlenia

Mesto Senec šetrí vďaka najrozsiahlejšej LED sústave verejného osvetlenia

Senec šetrí vďaka najrozsiahlejšej LED sústave verejného osvetlenia


Minulý rok sa v Senci uskutočnila komplexná rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia (VO). Takmer 1800 svetelných bodov, využívajúcich prevažne sodíkové výbojky nahradila najnovšia generácia LED svietidiel. Vďaka modernejšej sústave verejného osvetlenia mesto ušetrí ročne takmer 100 tisíc eur.


 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Senci je doteraz najrozsiahlejšou modernizáciou verejného osvetlenia s využitím LED zdrojov u nás. Využité boli pri nej LED svietidlá od renomovaného výrobcu, ktoré umožňujú dosiahnuť špičkové technologické parametre. Svietidlá Philips Indal spĺňajú požiadavky na vysokú účinnosť (až 117 lm/W), autonómnu reguláciu stmievania, konštantné udržiavanie svetelného toku počas celej životnosti svietidla (85.000 hodín), vymeniteľnosť LED modulov priamo na mieste prevádzky, ochranu proti vandalizmu (krytie IK10), nulové svetelné emisie vyžarované do horného polpriestoru (jasnejšia nočná obloha), alebo excelentné pasívne chladenie. Dôležitou podmienkou investora bola plná záruka na technológiu počas celej doby návratnosti investície, ktorú mesto získalo.


Nielen staré za nové
Modernizácia VO v Senci nezáhrňala len výmenu svietidiel kus za kus, pri príprave projektu sa myslelo aj na stožiare, ktorým svietidlá chýbali a celkovo sa sústava rozšírila o 110 svetelných bodov. V nevyhovujúcom stave bolo celkom 938 výložníkov, ktoré bolo treba vymeniť za nové, ktoré na základe svetelno-technických výpočtov zohľadnovali dĺžky a sklon potrebné na dosiahnutie požadovanej intenzity a rovnomernosti osvetlenia.

V neposlednom rade bolo treba nahradiť 212 nevyhovujúcich stožiarov, výrazne poznačených zubom času novými pozinkovanými stožiarmi, ktoré okrem moderného vzhľadu zabezpečili aj efektívnejšiu distribúciu svetla z dôvodu nižšej výšky. Projekt počítal aj so zvýšením bezpečnosti pre chodcov, čoho výsledkom sú tri najfrekventovanejšie priechody pre chodcov, ktoré sú z obidvoch strán komunikácie vybavené dodatočnými stožiarmi so špeciálnymi asymetrickými LED svietidlami s teplotou farby 5700K pre dosiahnutie výrazného svetelného kontrastu.   

 

Zvýšenie intenzity osvetlenia aj bezpečnosti 
Ucelenou modernizáciou sa na cestných komunikáciách a chodníkoch zvýšila intenzita osvetlenia a došlo k výrazne prirodzenejšiemu podaniu farieb. Námestie a pešia zóna získali dosiaľ nepoznanú atmosféru vďaka vzhľadovo unikátnym svietidlám Stela Round, ktoré okrem nadčasového dizajnu poskytujú rovnomerné celoplošné osvetlenie priestoru teplou bielou farbou svetla so živým podaním farieb.

Výrazný rozdiel oproti predchádzajúcemu osvetleniu na báze sodíkových výbojok, produkujúcich svetlo v oranžových odtieňoch, vítajú vodiči aj chodci.
Benefity v podobe zvýšenej bezpečnosti na cestách vďaka výraznejším detailom a väčšej pozornosti za volantom, nižšej kriminalite vďaka vyššej intenzite osvetlenia, alebo príjemnejšej atmosfére pri nočných prechádzkach sú pridanou hodnotou navyše, ktoré mestu Senec priniesla rekonštrukcia verejného osvetlenia s využitím LED svetelných zdrojov. V neposlednom rade je zaujímavý tiež prínos - zníženie záťaže  životného prostredia redukciou emisií CO2 o viac ako 263 tisíc kilogramov ročne.


Financovanie nezaťažilo mestský rozpočet
Pridanou hodnotou komplexného riešenia modernizácie, ktoré na kľúč pre Senec zabezpečovala projektantská spoločnosť ECO-LOGIC, s.r.o. bolo samotné financovanie. Celý projekt kompletne úverovo prefinancovala Slovenská sporiteľňa, mesto teda nemuselo zaťažovať rozpočet, ale počíta s rovnakými financiami na prevádzku verejného osvetlenia ako doteraz.  Investíciu samospráva spláca z dosiahnutých úspor (ušetrené prostriedky za nákup energie a údržbu) počas doby návratnosti projektu. Finančná úspora na elektrickej energii a údržbových nákladoch, ktorú mesto od budúceho roka pravidelne dosiahne predstavuje takmer 100 tisíc eur. Okrem energetickej a prevádzkovej úspory samospráva získa aj nenávratný finančný príspevok v podobe 20-percentného grantu od Európskej banky pre obnovu a rozvoj, ktorý mesto použilo na zníženie istiny.

Celková návratnosť investície najrozsiahlejšej LED modernizácie osvetlenia na Slovensku dosiahla úroveň ôsmich rokov.
 

„Sme presvedčení, že projekt okrem energetickej úspory prináša taktiež bezpečnejšiu premávku na miestnych komunikáciách a znateľne príjemnejšiu atmosféru pri prechádzkach večerným mestom. Zároveň sa mesto Senec zaradilo medzi prvé mestá Európy, ktoré úspešne prevádzkujú moderné a ekologické LED verejné osvetlenie a v neposlednom rade prispievame k výraznému zníženiu produkovaných emisií CO2, čím odľahčujeme naše spoločné životné prostredie,“ zhodnotil projekt primátor mesta, Ing. Karol Kvál.