Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.616.790
258.612
ton emisií CO₂
0517224,101
MWh

Úspešná LED modernizácia osvetlenia v spoločnosti Nestlé Slovensko.

Rozhovor s pánom Ing. Jozefom Hlinkom, technickým managerom spoločnosti NESTLÉ Slovensko o úspešnej LED modernizácií osvetlenia v skladových priestoroch ich podniku.

Úspešná LED modernizácia osvetlenia v spoločnosti Nestlé Slovensko.


Rozhovor s pánom Ing. Jozefom Hlinkom, energetikom spoločnosti NESTLÉ Slovensko o úspešnej LED modernizácií osvetlenia v skladových priestoroch ich podniku.1, Kedy a prečo ste sa začali zaoberať myšlienkou modernizácie osvetlenia vo Vašich skladových priestoroch?
Pracujem pre nadnárodnú spoločnosť Nestlé, ktorá sa stará o zachovanie udržateľného rozvoja životného prostredia. Environmentálne ciele firmy sú aj znižovanie energetickej náročnosti a náhrada zariadení, z ktorých vzniká nebezpečný odpad zariadeniami, ktoré sú po ukončení životnosti ostatným odpadom.


2, Koho ste oslovili, ako prebiehala príprava modernizácie?
Ako absolvent FEl ČVUT odbor elektroenergetika, zameranie svetelná technika sa vo svojej praxi priemyselného energetika snažím sledovať nové trendy aj v oblasti, ktorú som vyštudoval. V roku 2006 som sa zúčastnil prednášky prof. Ing. Alfonza Smolu PhD. na SEIA v Bratislave. Témou boli súčasné trendy v svetelnej technike. Veľmi zaujímavá informácia bola v oblasti LED diod. Nové typy LED diod dosahujú merný výkon nad 80 lm/W s indexom farebného podania Ra > 80. Sú bez stroboskopického efektu. Na základe našich špecifikácií sme uskutočnili prieskum možností na trhu, oslovili sme potenciálnych dodávateľov a na základe uskutočneného výberu sme pripravili projekt na osvetlenie skladu hotových výrobkov pre investičný plán r. 2010.V rámci odstávky ( august 2010) bola výmena osvetľovacej sústavy skladu zrealizovaná.


3, Prečo ste sa rozhodli pre LED diódy ako technológiu, ktorá nahradila pôvodne využívané nízkotlakové ortuťové výbojky?
Daná výmena osvetľovacej sústavy je plne v súlade s environmentálnou a bezpečnostnou politikou firmy NESTLÉ

a) Zníženie energetickej náročnosti osvetlenia pri zachovaní kvality osvetlenia.

b) Odstránenie ortuťových žiariviek ako zdroja nebezpečného odpadu.

c) Predĺženie životnosti LED svetelných zdrojov na 50 000 – 70 000 hodín .V našich podmienkach 6-8 rokov životnosti bez nutného zásahu elektroúdržby.

d) Odstránenie stroboskopického efektu pri manipulácii s vysokozdvižnými vozíkmi, čím je zvýšená bezpečnosť práce.


4, Modernizácia osvetlenia prebehla už pred vyše rokom a spoločnosť Nestlé bola jedna z prvých v Prievidzi, ktorá vymenila nehospodárne a zastaralé svetelné zdroje za úsporne a ekologické LED diódové svietidlá.Ake energetické a ekonomické úspory sa Vam podarilo za toto obdobie dosiahnúť a aký je celkový dojem vedenia a zamestnancov na nový typ osvetlenia?
Nahradili sme osvetľovaciu sústavu s 68 žiarivkovými dvojtrubicovými svietidlami príkonu 80W sústavou 51 LED svietidiel s príkonom 56W. Celkový inštalovaný výkon osvetľovacej sústavy sme znížili z 5,44 kW na 2,85 kW, čo predstavuje zníženie energetickej náročnosti osvetlenia skladu o 47% . Kvalita osvetlenia je porovnateľná s kvalitou pôvodného systému a za viac ako rok nepretržitej prevádzky údržba na danom osvetľovacom systéme nemala ani jeden zásah.


5, Ďakujeme pekne za rozhovor, ktorý určite poslúži inšpiratívne aj ostatným spoločnostiam, akým spôsobom ekologicky znížiť prevádzkové náklady na osvetlenie a zároveň zvýšiť bezpečnosť a kvalitu osvetlenia v skladových a výrobných priestoroch. Realizácia projektu bola zabezpečená spoločnosťou ECOLOGIC - expertmi na LED osvetlenie.