Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

67.595.408
258.529
ton emisií CO₂
0517057,364
MWh

Ústredie SPG v Ženeve prešlo renováciou osvetlenia s LED svietidlami od ERCO

Ústredie švajčiarskej majetkovej spoločnosti SPG v Ženeve prešlo rekonštrukciou a získala novú druhú vrstvu ľahkých, zvislých, sklenených rebier. Budova bola osadená špeciálne vyvinutými fasádnymi svietidlami ERCO LED.

Ústredie SPG v Ženeve prešlo renováciou osvetlenia s LED svietidlami od ERCO

Sklenená kostra spolu s novo inštalovaným osvetlením na konštrukcii dodáva v noci budove jedinečný a veľkolepý vzhľad. V zásade je ERCO individual projektové riešenie pre mimoriadne neobvyklú sklenenú fasádu.

Na zvýraznenie jedinečného efektu fasády v noci (projektant osvetlenia Simon Simos to nazval nočný podpis budovy). Projektanti osvetlenia a architekti pracovali ruka v ruke od začiatku projektu.

ERCO, ako partner v oblasti LED osvetlenia pre sofistikovanú architektúru, bol najatý počas počiatočnej fázy projektovania budovy. Inžinieri osvetlenia ERCO vytvorili inovatívne vonkajšie svietidlá pre novú sklenenú fasádu ústredia SPG.

Svetelný efekt a súhra fasádnych svietidiel s tlačenými sklenenými lamelami sa testovali na mieste pomocou modelu s veľkosťou niekoľkých metrov. Na fasáde, ktorá pokrýva osem podlaží, bolo inštalovaných okolo 290 LED fasádnych svietidiel.

Svietidlá sú skryté z pohľadu z ulice. Na niektorých miestach sú namontované v medzere medzi sklenenými rebrami so šírkou iba 45 mm. Dôvod: „Pozorovatelia by mali vidieť iba svetelný efekt, nie svietidlá,“ vysvetlil Simon Simos. Možnosti miniaturizácie sa využili naplno len vďaka použitej LED technológii pri navrhovaní svietidiel.

Osvetľovacia spoločnosť ERCO taktiež dodala dva varianty extrémne úzkeho vonkajšieho svietidla s vysokým svetelným tokom, s frézovaným hliníkovým krytom a krytím IP 67. Na základe katalógového produktu boli vyvinuté varianty s dĺžkou 20 a 30 cm so šiestimi alebo deviatimi LEDkami nakonfigurovanými v sérii.

Tieto dve varianty zodpovedajú rozmerom sklenených rebier, ktoré sa líšia z hľadiska hĺbky, výšky a medzipriestoru. Farba krytu svietidiel bola tiež upravená tak, aby zodpovedala strieborným eloxovaným upevňovacím konzolám rebier.